Olet täällä

Opiskelijoiden ääni yliopistoyhteisössä - Students voice!

Johanna Pohjonen | 26.09.2019

Ylioppilaskunnalla on edustajia Turun yliopiston eri hallintoelimissä sekä opiskelijaedustajia tiedekuntien johtokunnissa. Opiskelijaedustusta löytyy melkeinpä mistä tahansa yliopiston työryhmästä ja toimikunnasta. Opiskelijoilla on lain suoma oikeus osallistua yliopiston päätöksentekoon. Tällä hetkellä käynnissä on haku, jossa etsitään seuraavan kahden vuoden ajalle opiskelijaedustajia. Toisinaan on vaikea havaita, kuinka suuri merkitys opiskelijan osallistumisessa on, kun suunnitellaan ja päätetään yhteisistä asioista. Opiskelijana professorien ja yliopistotyöntekijöiden keskuudessa olo voi tuntua välillä pieneltä, mutta opiskelijan rooli on suuri.

Toiset vaikuttavat olevan kuin syntyneet edunvalvonnallisiin tehtäviin. Suurin osa kuitenkin kasvaa tehtävään matkan varrella. Itse en ainakaan osannut opintoja aloittaessani sanoa, mitä sana halloped tarkoittaa. Kun sain kuulla sen tarkoittavan hallinnon opiskelijaedustajaa, en käsittänyt, miten tällainen henkilö voi muka tuoda äänensä kuuluviin yliopistoyhteisössä. Vielä käsittämättömämmältä tuntui ajatus, että olisin itse yksi hallopedeista.

Opintojen edetessä uteliaisuus edunvalvontaan kasvoi. Erilaisten työryhmien ja toimikuntien kokouksiin osallistumisen myötä ymmärrys hallinnollisista asioista kasvoi. Sekä järjestötoiminnan että erilaisten opiskelijaedustajatehtävien kautta olen oppinut kokouskäytännöistä, puheenvuorojen pitämisestä ja paljon muusta sellaisesta, jota ei luentosaleissa opi. Monesti sitä erehtyy ajattelemaan, että pitäisi olla ties mitä kokemusta ennen kuin voi hakea edustustehtäviin. Jostain sitä on kuitenkin aloitettava. Tehtävää ei tarvitse hoitaa yksin, vaan tukena ovat ylioppilaskunta, toiset hallinnon opiskelijaedustajat ja tiedekunnan omat halloped-koordinaattorit. Kokemus karttuu vain tekemällä. Mitä enemmän meillä on erilaisia edustajia hallintoelimissä, sitä laajemmin saamme opiskelijoiden moninaisuuden näkymään ja kuulumaan.

 

In English 

The Student Union appoints student members of the Faculty Councils and other administrative bodies of the University. We have student members almost everywhere. Sometimes it is difficult to see how much it means. No wonder why. Sometimes you feel small when surrounded by professors and other staff members. Nevertheless, the student members are the ones who present the student opinions in these meetings. 

Some people might know right away that they want to be student representatives. For me it was not that simple. When I started to study at the University, I couldn´t say what student representatives do. Over time, it started to become clearer and I wanted to be involved. I´m glad I decided to join because during this time I have learned about meeting practices, voicing my opinions and other important working skills. First it was exciting and little scary, but I wasn´t alone. When starting as a student representative you get support from the Student Union, other student representatives and student representatives’ coordinators.

koulutuspolitiikka
Johanna Pohjonen