Olet täällä

Edustajisto on sinun asiallasi - asetu ehdolle tai äänestä syksyllä

Sanni Soilampi | 26.06.2019

Onko ylioppilastodistuksen painottaminen opiskelijavalinnoissa perusteltua? Kenen pussista YTHS:n korotetut maksut maksetaan? Tuleeko ylioppilaskunnan tehdä tulevaisuudessa kehitysyhteistyötä? Odotatko Unicalta vegaaniruokaa? Tuleeko ylioppilaskuntaan kuulumisen olla vapaaehtoista? Mikä tie Tylkkärille valitaan? Kuka päättää ylioppilaskuntamme kannan näihin asioihin?

Edustajisto. Edustajisto saattaa kuulostaa tavallisen opiskelijan korvaan kovin kaukaiselta toimielimeltä. Tuo joukko ylioppilaskuntamme edustajia tekee päätöksiä, jotka koskevat myös sinua jossakin opintojesi vaiheessa. Yksinkertaisimmillaan edustajisto päättää siitä mitä ylioppilaskunta tekee ja mihin suuntaa sen toimintaa kehitetään. Sen tärkeimpänä tehtävänä on tehdä linjauksia ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä nimetä ylioppilaskunnan hallitus ja valvoa sitä. Lisäksi edustajisto valitsee opiskelijaedustajat ylioppilaskunnan sekä yliopiston eri toimielimiin. Edustajisto koostuu 41 Turun yliopiston opiskelijasta, jotka valitaan toimeen joka toinen vuosi järjestettävissä vaaleissa. Edustajisto kokoontuu lukukausien aikana pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kunkin hetken kuumimpien asioiden ääreen; kättä väännetään, hammasta purraan, iloitaan ja surraan. Yhdessä tekeminen yhteisten asioiden eteen on kuitenkin kaiken tekemisen ytimessä.

Syksyn koittaessa on taas aika valita ylioppilaskunnallemme uusi edustajisto. Uusi toimikausi alkaa vuoden 2020 alussa ja kestää aina vuoden 2021 loppuun. Vaalit pidetään 1.-6.11.2019. Ehdolle saa asettua jokainen vaalikelpoinen Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsen ja suoraan sanottuna ehdolle asettumisen on enemmän kuin kannattavaa. Edustajistotoiminta antaa korvaamattomia oppeja suuren organisaation toiminnasta, edunvalvonnasta ja koulutuspolitiikasta. Edustajiston jäsenenä pääset kokeilemaan ja kehittymään ainakin yhteystyötaidoissasi, argumentoinnissa, väittelyssä ja esiintymisessä.

Vaalien organisoinnista vastaa keskusvaalilautakunta, yhdessä ylioppilaskunnan hallituksen ja toimiston väen kanssa. Keskusvaalilautakunta koostuu yhteensä seitsemästä pitkän linjan entisestä ja nykyisestä TYY-aktiivista. Aikaisemmista vuosista poiketen lautakunnan jäsenet eivät vaalijärjestyksen mukaan saa olla itse ehdolla vaaleissa. Näin on pyritty muuttamaan lautakunnan toimintaa entistä läpinäkyvämmäksi ja riippumattomaksi sekä välttämään mahdolliset jääviysongelmat. Uskon ja toivon, että lautakunnan roolin muutoksen myötä olemme valmiita toteuttamaan entistäkin paremmat vaalit ja saamme nostettua äänestysaktiivisuuden kaikkien aikojen korkeimmaksi!

Tule mukaan tekemään kanssamme parempaa ylioppilaskuntaa!

Aurinkoisin kesäterveisin,

Sanni

 

TYYn Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Sanni Soilampi