Olet täällä

Mitä yliopiston strategia tekee yhteisöllesi

Joni Kajander | 16.04.2019

Tämä blogi on ensimmäinen kirjoitus sarjassa, joka käsittelee Turun yliopiston tulevaa strategiaa, sen valmistelua ja yliopiston tulevaisuutta. Tämä kirjoitus keskittyy kahteen teemaan, yhteisöihin ja osallistumiseen.

Kun yliopiston strategia laaditaan nyt kymmeneksi vuodeksi, on pakko pysähtyä ja pohtia tulevaa. Millainen organisaatio haluamme olla 2030-luvun alussa? Uusien avausten pohtimiseksi TYYn edustajisto piti joulukuussa 2018 työpajan, jossa mietittiin tulevaisuuden trendejä ja niiden vaikutuksia Turun yliopistoon. Erityisesti keskityttiin trendeihin, joiden merkitys koettiin suureksi, mutta toteutuminen epävarmaksi tai epätodennäköiseksi. Turun yliopiston kannalta yksi esiin noussut teema oli aineettomien yhteisöjen roolin kasvaminen.

Mikä sitten on aineellinen yhteisö? Kaikki yhteisöt, ihmisten yhteenliittymät, ovat joltain osin aineettomia, abstrakteja ja kuvitteellisia käsitteitä. Monesti yhteisöillä on kuitenkin hyvin käsin kosketeltava lähtökohta, jonka ympärille yhteisö on muodostunut. Turun yliopiston opiskelijoiden taustalla on hyvin konkreettinen organisaatio. Silti yliopiston seinät tuskin ovat monellekaan meistä se keskeisin osa kokemustamme täällä opiskelusta. Mutta mitä tapahtuisi ilman niitä? Kohtaisimmeko vielä toisemme ja missä puitteissa?

Haastaako nykyhetki yhteisömme ja hajottaako tuleva sen? Mahdollisuus hankkia koulutusta mistä tahansa netin välityksellä tai tutkimusryhmien jo nyt pitkälle toteutunut kansainvälistyminen voivat kyseenalaistaa perinteiset oppimisen yhteisöt. Lisäksi käsityksemme tiloista ja niiden käyttämisestä muuttuvat. Yhä harvempi opiskelee tai tekee työnsä sidottuna määrättyyn fyysiseen tilaan tai paikkaan. Vähentääkö tämä väistämättä ihmisten kohtaamista ja tekee työstä ja opiskelusta yksinäisempää? Mistä muodostuu tulevaisuudessa ME, kun puhumme yliopistolaisista? Eikö kohtaaminen ole tieteenteon ja oppimisen perusedellytys?

EN MINÄ TIEDÄ! Tai siis on minulla näkemys, vaikken voi tulevaa tietää. Varmaan sinullakin on?

Minä uskon, että yliopistomme nykyinen yhteisöllisyys on avain, jota kääntämällä epävarmuus muuttuu mahdollisuudeksi. Tehdään Turun yliopistosta julkinen oppimisympäristö ja olohuone yhä laajemmalle yleisölle. Lisätään joustoa ja sujuvuutta yliopistolaisten arkeen esimerkiksi vähentämällä riippuvuutta ajasta ja paikasta. Tehdään nämä kuitenkin hyvinvointia tukevalla, oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla. Luulen, että onnistumme, koska tuntemani yhteisö haluaa huolehtia seuraavista asioista:

  • muutamme oppimisympäristöjä pedagogiikkalähtöisesti.
  • kunnioitamme tutkittua tietoa ratkaisuissamme.
  • emme jätä ketään yksin ja kuuntelemme toisiamme.
  • huolehdimme yliopistolaisten arjesta ja sen palveluista kaikkialla.

Mikä on sinun näkemyksesi? Tulevaa yhteisöä rakennetaan tämän päivän teoilla. Pohditaan, keskustellaan ja kohdataan tänään, jotta voimme tehdä sen myös tulevaisuudessa.

 

Osallistu ja pidä huolta yhteisöstämme!

Yliopiston tulevaisuuteen vaikuttaa eniten strategia. Turun yliopisto on aloittanut viime viikolla uuden strategian valmistelun, johon jokaiseb yliopistolainen toivotaan osallistuvan. Tarkempi tieto prosessista ja miten voit osallistua siihen on koottu yliopiston intranet-sivuille: https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/strategiatyo-2019.

  • Osallistu nyt! Voit vaikuttaa ehdottamalla teemoja ja trendejä, jotka strategian tulisi huomioida. Ehdottaminen ja muiden ideoiden tykkääminen sekä kommentointi tapahtuvat Viime-työkalua käyttämällä. Meneillään oleva kysely päättyy 24.4. ja on ensimmäinen kolmesta kyselystä.
  • Lisäksi voit osallistua erilaisiin keskustelutilaisuuksiin. Toukokuussa koko yhteisölle järjestetään työpaja 16.5. Työpajan jälkeen aukeaa myös seuraava kysely Viima-työkalussa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö
Joni Kajander