Olet täällä

Puhetta rahasta ja TYYn jakamista toiminta-avustuksista

Emmi Simonen | 19.11.2018

TYYn toiminta-avustusten kohdalla otettiin keväällä harppaus kohti entistä avoimempaa ja läpinäkyväpää hakumenettelyä. Nykyisestä toiminta-avustuslomakkeesta järjestötoimijat voivat suoraan arvioida, minkä tyyppiseen toimintaan ylioppilaskunta heitä rahallisesti kannustaa. TYYn hallituksen järjestövastaava kirjoitti toiminta-avustuksista ja niiden hakemiseen liittyvästä uudistuksesta TYYn verkkosivuilla toukokuussa. Lisäksi hän pohti rahanjakoperusteita blogikirjoituksessa kesäkuussa. Avustustoimikunta on syksyllä arvioinut muutoksen vaikutuksia ja käsitellyt saadun palautteen.

Avoimuus ja läpinäkyvyys TYYn toiminnan ytimessä

Kun järjestötoimijat tietävät, millä perustein ylioppilaskunta tukee heitä toiminta-avustusten muodossa, voidaan myös rahan jakoon liittyvistä periaatteista keskustella. Avoin hakumenettely takaa myös järjestöjen tasapuolisen mahdollisuuden saada tukea toimintaansa ylioppilaskunnalta Uudistusta pitää onnistuneena erityisesti sen kirjoittaman rakentavan palautteen takia.

Vanhat pisteytyskriteerit, uusi lomake

Toiminta-avustusten tarkoituksena on kannustaa järjestöjä mahdollisimman monipuoliseen toimintaan yhdenvertaisuudesta tinkimättä.  Uudistusta tehdessään avustustoimikunta pyrki myös siihen, että järjestöt saisivat rahaa suurin piirtein samoista toiminnoista kuin aikaisempina vuosina. Tavoitteet saavutettiin kohtuullisesti: vuoden 2018 pistemalli mittasi järjestöjen toimintaa lähes yhtä hyvin kuin aikaisemmin, sillä järjestöt saivat pisteitä suurin piirtein samantasoisesti kuin vuosina 2015 -2017.

Uusi hakulomake jakaa järjestöjen mielipiteitä

Palautteen perusteella osa järjestöistä koki hakemuksen olevan entistä kevyempi täyttää. Toiset puolestaan turhautuvat siihen, ettei omaa toimintaa nyt pystytty kuvaamaan kokonaisvaltaisesti. Huomionarvoista on, että järjestöt ovat aiemmin tehneet ”turhaa” työtä kuvatessaan toimintaansa laveasti avoimiin kohtiin, vaikka kyseistä kohdasta oikeasti saisi vain pisteen tai kaksi. Edellä avustustoimikunta päätyi pitämään nykyiseen hakulomakkeeseen jätettyjen avointen kohtien merkkimäärät pieninä, vaikkakin täyttäjälle eripituiset merkkimäärät varmasti aiheuttivat päänvaivaa. Palaute välitetään seuraavalle avustustoimikunnalle.

Suositaanko suuria aine- ja tiedekuntajärjestöjä?

Palautteessa ilmaistiin myös huoli siitä, suosiiko TYY toiminta-avustuksissaan suuria aine- ja tiedekuntajärjestöjä. Kysymys on kinkkinen: tuetaanko pieniä järjestöjä kasvattamaan toimintaansa rahallisesti vai ajatellaanko, että aktiivinen toiminta kaipaa enemmän resursseja? Avustustoimikunta pohti asiaa jäsenkerrointa määritellessään. Lopulta pääteltiin, että jäsenmääriltään pienten järjestöjen erityinen tukeminen saattaisi kannustaa siihen, että jäsenmäärä pidetään tietyllä tasolla tai järjestöjä perustetaan kustantamaan pienen porukan saunailtoja. Kannattaa myös pitää mielessä, että kaikkien varakkaimpien järjestöjen lisäosa leikkautuu pois jo järjestöistä ja avustuksista annetun ohjesäännön 2 luvun 11 §:n mukaan.

Miksi opintoasioista annettiin niin paljon pisteitä?

Kysymys tiedekunta-ja ainejärjestöjen tukemiseen nivoutuu myös kysymykseen siitä, miksi hakulomakkeessa painotettiin koulutuspoliittista vaikuttamista. Edustajisto on linjannut, että yhden osa-alueen pitää liittyä opintoasioihin, jotta järjestöjen tekemästä edunvalvonnasta palkitaan.

Miksi osa termeistä määriteltiin yksiselitteisesti, osa ei?

Järjestöt antoivat palautetta myös siitä, että kaikkia termejä ei ollut määritelty yksiselitteisesti. Avustustoimikunta tunnisti ongelman, mutta toteaa, että toiminta-avustuslomakkeen muuttaminen entistä läpinäkyvämpään muotoon oli valtava ponnistus, jonka eteen aktiivisista opiskelijoista koostuva toimikunta työskenteli tiiviisti koko kevään ajan. Täydellistä uudistusta ei yhdellä rysäyksellä saada aikaan, joten kehitystyö jatkuu. Oman äänesi saat parhaiten esille avustustoimikunnassa, joka valitaan edustajiston joulukuun kokouksessa. Lisäksi allekirjoittaneelle saa yhä lähettää ajatuksiaan uudistuksesta.

TYYn hallituksen jäsen ja avustustoimikunnan puheenjohtaja 2018
Emmi Simonen