Olet täällä

Mitä kehitysyhteistyösiivessä tapahtuikaan viime lukukaudella?

Sanna Lindgren | 17.10.2018

Yliopistolain 2 §:n mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen ”valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen”. Globaalit haasteet koskettavat meitä kaikkia, ja siksi myös yliopistolla on tärkeää toimia kestävän kehityksen ja globaalin oikeudenmukaisuuden eteen. Kehitysyhteistyösiivessä saatiinkin viime keväänä paljon aikaan.   Ensimmäisten kokousten ja vastuunjaon jälkeen kevätlukukauden aktiviteetit aloitettiin Kansainvälinen solidaarisuustyö -kansalaisjärjestön kanssa yhteistyössä järjestetyllä Beyond Poverty Eradication –seminaarilla, jossa pureuduttiin tiukasti kysymykseen siitä, miksi äärimmäinen rikkaus ei näy myös keskiluokan ja köyhien hyvinvointina. Elämme maailmassa, joka on rikkaampi kuin koskaan, mutta samalla myös eriarvoisempi kuin koskaan ennen.

Naistenpäivän tienoilla maaliskuussa järjestimme Planin Mitä-verkoston kanssa yhteistyössä leffaillan, jossa katsottiin koskettava kuuden eri puolilta maailmaa olevan nuoren naisen kasvutarinat kertova dokumentti ”I am a girl”. Dokumentti käsittelee perheväkivaltaa, sukupuolten välistä epätasa-arvoa, perhesuunnittelua ja mielenterveysasioita. Edelleen kaikkialla maailmassa tytöt ja naiset kohtaavat sukupuoleensa liittyviä perinteitä, asenteita ja normeja, joilla on negatiivisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Viime vuosikymmenten aikana naisten oikeuksien eteen on tehty paljon töitä, mutta yhä edelleen tehtävää riittää.

Maaliskuun rasismin vastaisella viikolla yhteistyössä kansainvälisyyssiiven kanssa keräsimme opiskelijoiden ajatuksia rasismiin ja sen estämiseen liittyen, ja palkitsimme kaikki ajatuksensa jakaneet rasismin vastaisella haalarimerkillä. Educariumilla saattoi myös törmätä vihreään tai liilaan tyyppiin, joista tulikin pienimuotoinen puheenaihe myös yliopiston jodel-kanavalla. Hyvä, tarkoituksemme olikin herättää keskustelua ja konkreettisesti näyttää millaisia reaktioita erilaisuus voi saada aikaan. Lisäksi rasismin vastaisella viikolla Punaisen Ristin Varsinais-Suomen paikallisjaosto saapui yliopistolle esittelemään pakolaistelttaa, ja halukkaat pääsivät eläytymään pakolaisten arkeen. Rasismin tunnistaminen, yhdenvertaisuuden edistäminen ja ymmärryksen lisääminen ovat esimerkkejä teemoista, joihin rasismin vastaisella viikolla halutaan vaikuttaa.

Kehitysyhteistyösiipi auttoi valitsemaan TYYn vuosittaisen 0,7-avustuksen saajat. TYY jakaa vuosittain 0,7 prosenttia budjetistaan kehitysyhteistyöhön ja summa jaetaan kahden projektin kesken. Kehitysyhteistyö on tärkeä osa myös ylioppilaskunnan toimintaa, sillä tällä pienellä lahjoituksella olemme osaltamme mukana toimimassa oikeudenmukaisen maailman puolesta, estämässä konflikteja tai niiden syntymistä ja esimerkiksi heikoimmassa asemassa olevien ihmisten joukkopakoa asuinseuduiltaan. 0,7-hakemuksia saatiin tänä vuonna yhteensä viisi kappaletta. Kehitysyhteistyösiipi ehdotti TYYn hallitukselle avustuksen antamista heikoimmassa asemassa olevien lasten koulunkäyntiä tukeville Svenska Hörselförbundet rf:n hankkeelle Boliviassa ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n hankkeelle Nepalissa. Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Perinteinen reilun kaupan aamupala yliopistolla järjestettiin tänäkin vuonna yhteistyössä ympäristösiiven kanssa. Lisäksi reilua kauppaa edistetään yliopistolla nyt aktiivisesti, kun yhteistyössä TYYn hallituksen, ympäristösiiven ja muutaman yliopiston henkilökunnan jäsenen kanssa organisoitiin uudelleen kokoon reilun kaupan korkeakouluhankkeen kannatustyöryhmä. Hankkeen tavoitteena on saada Turun yliopistolle reilun kaupan korkeakoulu –arvonimi. Yksi vaatimuksista on, että vähintään kolmasosa yliopiston ainejärjestöistä sitoutuu kokouksissaan ja tapahtumissaan käyttämään reilun kaupan kahvia ja teetä. Keväällä varmistettiin 24 järjestön sitoutuminen hankkeeseen, joten tarvittava määrä ylitettiin komeasti. Jatketaan samaan malliin, niin Turun yliopistoa voi pian kutsua vastuunsa tuntevaksi reilun kaupan korkeakouluksi!

Siipiläiset pääsivät kevään aikana myös osallistumaan mielenkiintoisiin tapahtumiin, kuten Zimbabwen Aids-orvot ry:n 25-vuotis juhlaseminaariin sekä YK:n nuorisoerityisedustaja Jayathma Wickramanayaken korkean tason vierailulle. Huhti-toukokuun vaihteessa kävimme vielä Turun lukioissa tekemässä kouluvierailuja. Jatkoimme syksyllä aloitettua muovijäteteemaa. Ehdottoman ajankohtainen asia, johon jokaisen meidän olisi syytä kiinnittää huomiota jokapäiväisessä elämässämme. Vaikka moni meistä on jo ainakin ajatuksen tasolla muovijäteongelmasta tietoinen, on sen tärkeimmän, eli konkreettisen käyttäytymisemme muuttamiseksi edelleen jaksettava keskustella aiheesta. Loppukeväästä TYYn jokasyksyisen kestävän kehityksen viikon suunnittelun lisäksi potkaistiin käyntiin SYL:n ja useamman suomalaisen yliopiston yhteisen Guatemala-hankkeen suunnittelu, ja jo keväällä suunnittelu- ja hankehakemusvaiheessa mukana nähtiin useampi kehysiipiläinen muiden innokkaiden vapaaehtoisten lisäksi. Jännityksellä odotamme loppuvuotta, jolloin Ulkoministeriö julkaisee rahoituspäätöksensä kehitysyhteistyöhankkeiden suhteen.

Vappupäivänä kaikkien neljän siiven kesken laitoimme vappuboolit pystyyn yliopistonmäelle, ja sitä myötä hiljalleen toivottelimme myös kehysiiven toiminnan ansaitulle kesätauolle. Kiitos kaikille mukana olleille!

Kehitysyhteistyösiiven jäsen
Sanna Lindgren