Olet täällä

Tuutorointi tehdään yhteisönä

Paavo Esko Valtteri Palanterä | 28.08.2018

In English below

Opiskelijalle syksy on jännittävää aikaa. Uusi lukuvuosi tuo tullessaan opinnot, mielenkiintoiset uudet kurssit ja opiskelijatapahtumat. Suurelle osalle meistä tämä on tuttua, mutta ensimmäistä kertaa opintonsa yliopistollamme alkaville kaikki on uutta.

Uusi alku on jännittävä niin mukavalla kuin ikävälläkin tavalla. Epätietoisuus ja kokemuksen puute tuovat mukanaan huolia ja murheita. Yhteisönä meillä on tehtävä auttaa uusien opiskelijoita sopeutumaan, ja tämä tehdään tuutoroinnin avulla.

Keskeisin henkilö tuutoroinnissa on tietysti tuutori itse. Läheinen ja henkilökohtainen opas, joka esittelee opiskelijaelämän salat. Joku, jonka luokse kääntyä ja kehen luottaa.

Ylioppilaskunnan näkökulmasta tehtävämme on auttaa tuutoreita työssään. Tarjoamamme tuki ilmenee muun muassa opiskelijoille suunnattujen oppaiden, kierrosten  ja tapahtumien myötä. Ei toki myöskään sovi unohtaa asiantuntijoidemme kaikille opiskelijoille tarjoamaa neuvontaa opiskelukykyyn, opintoihin ja häirintään liittyvissä asioissa.

Mutta uusien opiskelijoiden mukaan kutsuminen yhteisöömme vaatii enemmän. Se on jotakin, joka vaatii meiltä kaikilta yhteisön jäseniltä osallistumista. Ole reilu ja ymmärtäväinen ja auta apua tarvitsevaa. Sillä tuutorointi tehdään yhteisönä, ja sinä olet osa sitä.


Tutoring is teamwork

Fall is exciting time for a student. The new academic year brings promises of new courses and intriguing studies as well as a plethora of student culture events to take part of. For the majority of us students this is something we are familiar with. But for those starting out their first year in the University of Turku, it is a whole different story.

As it is exciting, a new beginning can also be frightening. The uncertainty of what is to come due to a lack of prior experience and knowledge provokes uneasiness and worry. As a community it is our responsibility to help ease these tensions and that is done by tutoring.

The most central persons in tutoring are of course the tutors. Those close and personal guides who introduce the new students to the ways of the student life. Someone that a new student can turn to and count on.

From the perspective of the Student Union, our job is to aid tutors on their journey. We do this by providing informational guide books, tours and events to name few ways. Our specialists also offer guidance for all our students concerning social affairs, studies and even harassment.

But welcoming new students takes more than that. It is something, where all of us have our own role to play. Be kind and understanding. If someone seems lost or is asking for help, guide them. And remember: tutoring is teamwork, and you’re part of the team.

Varapuheenjohtaja
Paavo Esko Valtteri Palanterä