Olet täällä

Miten toiminta-avustuksia tulisi jakaa?

Paavo Esko Valtteri Palanterä | 05.06.2018

Mikään ei puhuta niin paljon kuin raha. Rahaa jaettaessa jakoperusteet ja jakoperusteiden perusteet puhuttavat etenkin silloin, kun samasta potista osuutensa haluaa useampi hakeva taho.

Järjestöille jaettavien toiminta-avustusten jakoprosessi on pitkä. Kerroinkin viimeisimmästä prosessista tarkemmin aiemmassa kirjoituksessani, jonka voit halutessasi lukea täältä. Tässä tekstissä nostan esille eri näkökulmia muutamiin usein esille nousseisiin kysymyksiin, joihin olen törmännyt.

Miten järjestön koko pitäisi huomioida avustusta jaettaessa? Toiminta-avustusten tärkeyttä korostetaan usein sillä, että se on toimintaa opiskelijoilta opiskelijoille. Idea siis on, että se on toimintaa, jolle jäsenistöllä on kysyntää. Tulisiko järjestöä, jolla on isompi jäsenistö, tukea enemmän, koska se saavuttaa isomman osan TYYn jäsenistöstä? Toisaalta isommat järjestöt ovat houkuttelevampia yhteistyökumppaneita. Tulisiko isomman järjestön paremmat varainhankintamahdollisuudet huomioida pienempien järjestöjen eduksi? Kaikenkokoisten järjestöjen huomiointi on ehdottomasti tärkeää, mutta mitkä ovat oikeat toimet esimerkiksi avustuksia jaettaessa? Tällä hetkellä käytössä ovat mm. jäsenmääräkertoimet sekä ylijäämäleikkurit, joiden vaikutuksia voi pohtia tarkastelemalla toiminta-avustukset 2018 taulukkoa.

Minkälaista toimintaa TYYn tulisi tukea? Toiminnan mahdollistamisen lisäksi avustuksilla on tavoite ohjata järjestöjen toimintaa ylioppilaskunnan tavoitteita ja arvoja tukevaksi. Edustajiston päättämä ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista antaa avustuskriteereille suuntaviivat, joiden pohjalta avustustoimikunta luo pisteytyskriteeristön. Mutta minkälaisilla painotuksilla esimerkiksi opintoasioita edistävän toiminnan tulisi olla suhteessa vapaa-ajan tapahtumiin? Miten järjestettävien tapahtumien kokonaismäärä tulisi huomioida, vai painaako enemmän erityyppisten tapahtumien määrä?

Tulisiko rahanjakomallin olla kaikille järjestöille sama? Miten järjestöjen erilaisuus tulisi huomioida avustusta jaettaessa? Voisiko aktiivisen toiminnan määritelmän sitoa esimerkiksi jäsenistön määrään? Onko olemassa mitään selkeää jaottelua, jonka mukaan järjestöt voidaan lajitella? Miten TYYn tarjoamien palveluiden vaikea saavutettavuus Porin ja Rauman kampuksilla tulisi huomioida? Edellä mainitussa ohjesäännössä sanotaan, että jokainen järjestö on oikeutettu pisteosasta erilliseen edustajiston määrittelemään perusosaan, 1) joka on aine- ja tiedekuntajärjestöille suurempi kuin muille järjestöille (tänä vuonna: 200 € / 100 €), minkä lisäksi Porin ja Rauman kampuksilla 2) toimivia järjestöjä tuetaan taloudellisesti erillisellä avustuksella (tänä vuonna filiaalilisä: 150 € / 75 €). Nämä summat ovat absoluuttisia, joten järjestön koko tai viime kauden ylijäämä eivät niihin vaikuta. Lisäksi liikuntaan keskittyvät järjestöt pisteytettiin vapaa-ajan liikuntaosiossa eri kriteerein kuin muut järjestöt.

Miten sinä voit vaikuttaa siihen, miten avustuksia jaetaan tulevaisuudessa? Jos sinulla on mielipiteitä siihen, miten avustuksia tulisi jakaa, kannattaa sinun ehdottomasti tuoda mielipiteesi esille. Keskustelemalla ja palautetta antamalla voit vaikuttaa sitoutumatta toimintaan. Hyviä keskustelupaikkoja ovat esimerkiksi TYYn toimisto, jossa voit tavata hallituslaisia ja henkilökuntaa, sekä edustajistoryhmien tai TYYn sosiaalisten median kanavat. Voit myös olla suoraan yhteydessä edustajistoryhmiin ryhmien puheenjohtajien kautta. Yhteystiedot löydät täältä. Hallituslaisten yhteystiedot löydät puolestaan täältä. Jos taas haluat toimintaan mukaan, voit esimerkiksi hakea avoimella haulla vuodeksi kerrallaan valittavaan avustustoimikuntaan tai asettua ehdolle edustajistovaaleissa.

Oli sinulle sopivin vaikuttamisen muoto mikä hyvänsä, on lopulta tärkeintä muistaa, että asioiden kanssa työskentelevät henkilöt ovat ihmisiä siinä missä sinäkin. Asiallisesti esitetyillä ja hyvin perustelluilla mielipiteillä pääsee jo yllättävän pitkälle, kunhan ne huomaa tuoda julki.

1) Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 10 § viides kappale.
2) Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 10 § kuudes kappale.

Avainsanat: edustajisto, järjestöt, avustukset, palvelut, TYYn arki, vapaaehtoiset, Pori, Rauma

Kirjoittaja Paavo Esko Valtteri Palanterä on toiminut edustajiston jäsenenä kausina 2014–2015 ja 2016–2017, ainejärjestön hallituksen puheenjohtajana 2015 sekä avustustoimikunnan jäsenenä 2016 ja toimii TYYn 2018 hallituksen varapuheenjohtajana.

TYYn hallituksen varapuheenjohtaja
Paavo Esko Valtteri Palanterä