Olet täällä

Kysymyksiä ja vastauksia jäsenkyselystä

Lauri Lahoniitty | 01.09.2017

TYY toteutti viime keväänä jäsenkyselyn, johon vastasi yli 1800 fantastista opiskelijaa. Kyselyssä oli mahdollisuus jättää ylioppilaskunnan toiminnasta myös avointa palautetta nimettömänä. Anonyymi palaute on aina mielenkiintoista, niin myös tällä kertaa. Ylivoimainen enemmistö palautteesta oli kuitenkin asiallista ja monesta kommentista riittää tänne TYYn toimistolle runsaasti pohdittavaa.

Käyn tässä läpi muutamia avoimen palautteen kautta annettuja kommentteja ja yritän vastata opiskelijoidemme huolenaiheisiin.

”Olisi mukavaa että TYY olisi lähempänä opiskelijaa, sillä se tuntuu jotenkin kaukaiselta verrattuna omaan ainejärjestöön.”

Tämä on valitettava todellisuus ylioppilaskuntien keskuudessa, ja on sitä ollut melko pitkään. TYYssä asiaan on kiinnitetty paljon huomiota ja sen eteen tehdään jatkuvasti töitä. Nämä jäsenkyselyt ovat esimerkki tavoista, joilla pyrimme tekemään toiminnasta avoimempaa. Pääasiassa ylioppilaskuntaa yritetään tuoda lähemmäksi opiskelijoita viestinnän keinoin, ja viestintään onkin panostettu viime vuosina erityisen paljon.

”Ylioppilaskunnan suurin ongelma on se, että ylioppilaskunta keskittyy opiskelijoiden edun ajamisen lisäksi myös muiden yhteiskunnallisten asioiden ajamiseen. Näin ollen ne, jotka eivät koe ylioppilaskunnan ajamien ajamia arvoja omakseen, jättäytyvät ulkopuolelle.

Ei ole ylioppilaskunnan asia ottaa kantaa asioihin, jotka eivät koske opiskelijoiden edunvalvontaa.

Opiskelijat eivät luonnollisesti ole homogeeninen ryhmä ja kaikkia on vaikea miellyttää. Juuri siksi suutarin tulisi pysyä lestissään.

Toinen vaihtoehto on se, että luovuttaisiin pakkojäsenyydestä. Näin ollen ylioppilaskunta voisi jatkaa epämääräistä puuhasteluaan ja muut säästäisivät rahaa.

Ainoa lohtu on se, että ylioppilaskunta toimii edes näennäisen demokraattisesti.”

TYY, ja muut ylioppilaskunnat, toteuttavat lakisääteisiä tehtäviään monilla eri tavoilla. Vallitsevana käsityksenä on, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa ylioppilaskunnille määrättyä opiskelijoiden kasvatuksellista tehtävää.

Joka toinen vuosi jäsenet saavat äänestää edustajistovaaleissa, jossa valitaan ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Edustajisto määrittää ylioppilaskunnan poliittiset linjat sekä toimintasuunnitelmat. Edustajiston vuosittain valitsema hallitus taas toteuttaa edellä mainittuja linjoja ja suunnitelmia parhaansa mukaan. Paras tapa vaikuttaa vallitsevaan tilanteeseen on siis äänestää tai asettua ehdolle edustajistovaaleissa.

Yksinkertaistaen voisi siis sanoa, että TYY tekee niitä asioita, joita sen jäsenet ovat välillisesti toivoneet. En näin ollen ole palautteenantajan kanssa samaa mieltä siitä, että edustuksellinen demokratia olisi näennäisdemokratiaa.

”Toivon, että TYYn on mahdollista hankkia lisää tiloja tapahtumien (esim. sitsien) järjestämiseen ja että myös jatkot olisi mahdollista järjestää näissä tiloissa. Tarjoamanne palvelut ovat tärkeitä ja niistä tiedottaminen on ollut mielestäni kohtalaisen hyvää.”

Hyviä uutisia sinulle, rakas anonyymi! TYYn edustajisto teki keväällä päätöksen, että TYY vuokraa ylioppilaskyläsäätiöltä vanhan Kuuvuoren nuorisotilan. Tila nimettiin Q-taloksi. Siellä on kesän aikana tehty kunnostusremontti ja tilaa on nyt syksyllä mahdollista vuokrata esimerkiksi juuri sitsien järjestämistä varten. Lisätietoja kannattaa katsoa Q-talon sivulta.

Rehellisyyden nimissä myönnän, että poimin ylläolevan palautteen pääosin siksi, että voisin mainostaa uutta juhlatilaamme.

”Voiko ylioppilaskunta vaikuttaa opetuksen tasoon ja erityisesti opettajien ajoittain epäasialliseen käyttäytymiseen? Opettajien tarkoitus on tukea ja kannustaa eikä haukkua ja lannistaa. Jos jotkut opettajista eivät halua työskennellä [X]:ssä, se näkyy heidän käyttäytymisessään. Mutta silloin pitäisi itse ymmärtää vaihtaa työpaikkaa eikä purkaa sitä oppilaisiin.”

Opetuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen on ehdottomasti yksi TYYn tärkeimmistä painopisteistä. Opettajien epäasialliseen käyttäytymiseen on myös olennaista puuttua aina, kun sellaista tapahtuu. Mikäli tällaista tapahtuu vielä jatkossakin, voit ottaa yhteyttä TYYn häirintäyhdyshenkilöihin. Heidän kanssaan käymäsi keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia ja he voivat auttaa viemään asiaa eteenpäin, mikäli näin toivot.

”TYYn pitäisi mielestäni kannustaa ja edistää poikkitieteellisyyttä entistä enemmän turkulaisessa opiskelijaelämässä. Turussa on paljon eri aloja, ja eri tiedekuntien opiskelijoita tulisi saattaa yhteen erilaisten tapahtumien kautta entistä enemmän. En tiedä TYYn vaikutusmahdollisuuksista esim. poikkitieteellisten kurssien tai kurssikokonaisuuksien mahdollistamiseksi yliopistolla, mutta mielestäni ne voisivat olla hyvinkin antoisia. […]”

Me TYYssä olemme samaa mieltä poikkitieteellisyyden tärkeydestä. Olemme esimerkiksi vaikuttaneet yliopiston sisäiseen rahoitusmalliin poikkitieteellisen opetuksen lisäämiseksi. Asia säilyy agendallamme varmasti myös jatkossa.

”Uskaltakaa edes hetken katsoa omaa toimintaanne kriittisesti. Tuntuu, että olette vakiintunut organisaatio, joka ei ole nähnyt peiliä vuosikymmeniin.”

Turun Suomalaisen Yliopiston Ylioppilaskunta, sittemmin TYY, on perustettu vuonna 1922. Se ylioppilaskunta, joka nyt viettää 95. juhlavuottaan, on koko lailla erilainen kuin se, jollaista rehtori Artturi H. Virkkunen ylioppilaat koolle kutsuessaan 18.7.1922 visioi. Näihin toiminnan vuosiin ja vuosikymmeniin mahtuu mielestäni hyvin paljon peiliin katsomista.

Ylioppilaskunnan vahvuutena ovat sen alati vaihtuvat jäsenet. Joka vuosi uusia nuoria opiskelijoita tulee mukaan TYYnkin toimintaan. Vaihtuvuuden ollessa suuri, tarkastelemme omaa toimintaamme kriittisesti ja tuorein silmin vuosittain. Demokraattisen päätöksentekonsa ansiosta TYY on jäsentensä näköinen ja muuttuu heidän mukanaan.

Peiliin katsominen on silti hyvä neuvo. Aiomme jatkossakin kerätä palautetta opiskelijoilta monin eri tavoin.

 

Kiitos vielä kerran kaikille jäsenkyselyyn vastanneille! Kyselyn tuloksista julkaistaan lähipäivinä raportti, jonka avulla voimme kehittää toimintaamme aina vain parempaan suuntaan.

P.S. Tämä avoin palaute taisi olla tarkoitettu kaikille vastaajille: ”Ootte ihania <3”

Järjestö- ja hallintoasiantuntija
Lauri Lahoniitty