Olet täällä

Opiskelija, vaali opiskelukykyäsi

Petra Peltonen | 18.08.2017

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Se vaikuttaa opintojen sujumiseen, tuloksiin sekä opiskelijan hyvinvointiin. Opiskelukyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään yliopistoissa vuosi vuodelta enemmän huomiota. Opiskelu yliopistossa on varsin erilaista verrattuna esimerkiksi lukiossa opiskeluun, eikä pääsykokeisiin lukeminenkaan anna oikeanlaista käsitystä asiasta.

Ulkoa opettelun sijasta yliopisto-opintojen tarkoituksena on kehittää ajattelun, tiedon hankinnan ja soveltamisen taitoja. Edellä mainitut taidot eivät kuitenkaan tule itsestään. Ensin pitää oppia tuntemaan itsensä ja omat tapansa jäsentää tietoa. Jokainen uusi ja kokenutkin opiskelija painii näiden asioiden kanssa.

Varsinkin opintojen alkuvaiheessa, kun käsitys omasta alasta ja sen ominaispiirteistä alkaa vasta hahmottua, opiskelija voi kokea voimattomuuden tunnetta tietomäärän äärellä. Miten tämä kaikki pitäisi oppia? Mikä on olennaista? Millaisia kursseja kannattaa ottaa, mitä sivuaineita valita? Kyse on opiskelemaan oppimisen prosessista ja siitä, että pitää huolta omasta opiskelukyvystään. Oppiminen on taito, jota jokainen voi kehittää.

Opiskeluinto lisää hyvinvointia

Heikentynyt opiskelukyky voi ilmentyä väsymyksenä, jatkuvana ylirasituksen kokemisena ja masennuksen tunteina. Opiskelijoiden univaikeudet, väsymys ja jännittäminen ovat lisääntyneet 2000–luvulla. Lisäksi opiskelukyvyn heikentyminen ilmenee opiskelijoiden heikkona kiinnittymisenä opintoihin, opintojen huonona etenemisenä ja opintojen keskeyttämisenä.

Vastakohtana tälle on opiskeluinto. Innostuneet opiskelijat suorittavat enemmän opintopisteitä, käyttävät opintoihin enemmän aikaa ja kokevat selvästi muita opiskelijoita vähemmän stressiä. Opiskeluinto ja opintojen mielekkyys lisäävät merkittävällä tavalla opiskelijoiden hyvinvointia. Siksi opiskelijoiden kannattaa vaalia ja kehittää omaa opiskelukykyään.

Itselle parhaiden opiskelutaktiikoiden oppiminen ja oikeiden ainevalintojen löytäminen voi vaatia paljon harjoittelua ja epäonnistumisiakin. Harva tietää missä on hyvä, ennen kuin kokeilee. Yliopisto-opiskelun mielekkyys piilee juurikin siinä, että on vapaus valita itselle mieleiset aineet, kurssit ja tavat suorittaa opintoja.

Lisäksi tulisi muistaa, että opiskelukykyyn vaikuttaa myös fyysinen ja psyykkinen terveys, lepo ja sosiaaliset suhteet. Opiskelukyky on parhaimmillaan silloin, kun esimerkiksi opinnot, opiskelijaelämään osallistuminen, parisuhde ja työnteko ovat tasapainossa keskenään.

Muista huolehtia kaikista opiskelukyvyn osa-alueista. Myös sosiaalisista suhteista ja siitä, että joskus ehtii harrastaa ja levätä. Itsestään huolen pitäminen on opiskelu- ja työkyvystä huolehtimista, jolle on käyttöä koko elämän ajan.

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö
Petra Peltonen