Olet täällä

Joustavan opiskelun lisäämisestä hyötyvät sekä yliopisto että opiskelijat

Inari Harjuniemi | 21.02.2017

13.2. julkaistu YTHS:n opiskelijoiden terveyskysely nosti taas esille opiskelijoiden lisääntyvän tarpeen joustaviin opiskelumahdollisuuksiin. Joustavilla opiskelumahdollisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattomia opiskelutapoja, kuten luentojen videotallenteita sekä sähköistä tenttimistä. Näiden lisäksi joustavuutta voitaisiin lisätä esimerkiksi mahdollistamalla perustutkinto-opiskelijoille opiskelun avoimessa yliopistossa maksuttomasti ympäri vuoden.

Terveyskyselyn perusteella jopa joka kolmannella korkeakouluopiskelijalla on psyykkisiä vaikeuksia. Kyselystä on pääteltävissä ongelmien johtuvan mm. kiristyneestä toimeentulosta, vaikeuksista saada kunnollista otetta opiskeluista sekä liian suuresta työtaakasta. Opiskelijoiden kireä taloustilanne näkyy myös työssäkäynnin suhteen.  Viimeksi kuluneen vuoden aikana kokopäivätöitä oli tehnyt 64 % opiskelijoista ja säännöllisesti osa-aikatöitä 51 % opiskelijoista. Merkittävä osa kokopäivätöistä tapahtui lukuvuoden aikana. Töissä käynnin ohella opiskelun ja perheen yhdistäminen koettiin nykyisellään haastavaksi: osapäiväisen opiskelun mahdolliseksi koki vain 33 % perheellisistä opiskelijoista, 44 % mielestä joustavat tavat suorittaa tenttejä esimerkiksi sähköisesti eivät toteutuneet ja mahdollisuuksia seurata luentoja esimerkiksi internetin välityksellä ei juuri ollut.

Syksyllä 2017 voimaan tulevat opintotuen muutokset, tukikuukausien määrän vähentäminen sekä ennestään riittämättömän opintorahan leikkaukset tulevat lisäämään entisestään tarvetta joustaville opiskelutavoille.  Sekä Suomen hallitus kärkihankkeissaan, että Yliopisto strategiassaan haluavat lisätä kesäkuukausien käyttöönottoa opiskelutarkoituksessa. Tukikuukausien vähetessä täysipäiväisen kesäopiskelun tulee olla aidosti mahdollista, sillä erilaisten elämäntilanteiden ja opiskelun yhteensovittaminen tulee entistä tärkeämpää.

Yksi mahdollisuus kesäkuukausien parempaan käyttöön ottoon on mahdollistaa tutkinto-opiskelijoiden maksuton opiskelu Avoimessa yliopistossa. Avoin yliopisto on osa Turun yliopistoa, jo olemassa olevaa kurssitarjontaa. Opiskelijoiden toimeentulo-ongelmista ja entisestään leikkauksien myötä kiristyvästä taloustilanteesta johtuen avoimen opetuksen tulisi olla maksutonta tutkinto-opiskelijoille. Joustavuuden lisääminen ei auttaisi pelkästään opiskelijoita jotka kaipaavat syystä tai toisesta joustoa opintoihinsa vaan parhaimmassa tapauksessa myös yliopistoa. Osa yliopiston rahoituksesta määräytyy sen mukaan kuinka moni opiskelija saa suoritettua 55 opintopistettä lukuvuoden aikana. Kesäkuukausien tehokkaampi käyttöönotto mahdollistaisi monien opiskelijoiden kohdalla aiempaa suuremman vuotuisen opintopistekertymän.


Koulutuspolitiikka
Inari Harjuniemi