Olet täällä

Järjestöedunvalvontaa, osa II

Lauri Liljenbäck | 23.11.2015

Edustajistovaalit on käyty (ei nukuttu), TYYn vuosijuhlat juhlittu ja SYL:n liittokokous kokoustettu. Toimistolla katse kääntyy pian pidettäviin nykyisen edustajiston viimeiseen sekä uuden edustajiston ensimmäiseen kokoukseen.

Järjestösektorilla on ollut mielenkiintoinen syksy vaikuttamispuolella. Voinkin ilolla todeta, että edunvalvontaa voi todellakin tehdä muillakin kuin perinteisillä KoPo-, SoPo,- ja KV-sektoreilla. Keväällä kirjoitin remonttivaikuttamisesta, ja tämän jälkeen on tapahtunut paljon positiiviseen suuntaan, joskin tilannetta varjostaa hyvin paljon tieto osakuntatalo Uusi-S:n vuokrasopimuksen päättymisestä.

Ylioppilastalo A:n remontin vaikutukset ja aikataulut ovat samat mitä saimme keväällä tietää sillä poikkeuksella, että TYYn toimisto alkanee muuttaa jo hieman ennen vappua. Edustajiston asettama ohjausryhmä ja toimisto ovat saaneet muodostettua ratkaisun, joka tyydyttää kaikkia A-talosta muuttavia järjestöjä ja lisäksi muutamaa muutakin (lisä)tiloista kiinnostunutta.

Neuvottelujen jälkeen TYYn entinen kirjasto havaittiin parhaaksi vaihtoehdoksi: kurssi on asetettu siten, että entinen kirjasto muunnetaan järjestökäyttöön. Prosessi kulkenee siten, että tilat remontoidaan järjestökäyttöön keväällä, TYYn toimisto käyttää niitä väistötiloinaan kesän 2016 ja järjestöt muuttavat niihin, kun TYY palaa takaisin nykyisiin tiloihinsa A-taloon.

Edunvalvontavaikuttamista kaikissa sidosryhmissä

Tästä toki herää luonnollisesti kysymys siitä, mitä järjestöt tekevät sinä aikana, kun TYYn toimisto on entisen kirjaston tiloissa ja A-talo on remontissa. Samaten on jo pitkään pohdittu juhlatilojen tulevaisuutta.

Edustajiston ohjausryhmä kävi asioita läpi, jonka jälkeen TYYn vaikuttamiskoneisto valjastettiin käyttöön. Kävimme hallituksen sekä asiantuntijoiden kanssa keskusteluja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Turun kaupungin, Turun yliopiston rehtoriston, Turun yliopiston tilapalvelujen ja Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) kanssa. Nämä keskustelut asettavat pohjan tilaneuvotteluille järjestötilojen hankinnasta. Muutamia asioita on jo tähän mennessä varmistunut.

Nykyisen TYYn kappelin hallinnointikäytäntöjä muutetaan ja tila soveltuu jatkossa paremmin järjestöille. Turun kaupungilla sekä TYS:llä on vahva tahtotila edistää opiskelijahyvinvointia, ja potentiaalisia juhlatiloja kartoitetaan. Väistötilakysymystä on pyritty ratkaisemaan yliopiston tilapalvelujen kanssa, ja asia etenee, joskin tällä hetkellä näyttää, ettei mitään kovin hyvää ratkaisua ole saatavilla yliopiston tilojen loppuessa kesken jo laitoksiltakin. Selvitykset jatkuvat kaikilla näillä osa-alueilla.

Edustajisto päätti viime kokouksessaan perustaa erillisen työryhmän kartoittamaan mahdollisuutta uusiin juhlatiloihin (ns. Uusi ylioppilastalo -hanke). Työryhmä onkin jo aloittanut hommat. Parhaillaan on käynnissä kysely, jossa järjestöt voivat kertoa tarpeistaan ja toiveistaan juhlatiloille.

TYY tekee edelleen parhaansa, että opiskelijakulttuuri elää vahvana ja tulevatkin sukupolvet pääsevät oppimaan sekä nauttimaan elämästä opiskelijabileissä.

 

Aiheeseen liittyen:

Ylioppilastalo A:n remontti

Järjestövastaava
Lauri Liljenbäck