Olet täällä

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jussi Niemisen tervehdys Yliopiston lukuvuoden avajaisissa 4.9.2014.

Jussi Nieminen | 05.09.2014

Arvon rehtori, hyvät kutsuvieraat, yliopistoväki


Vuonna 2014 julkisessa keskustelussa suurina teemoina yliopistomaailman kannalta ovat olleet mm. opiskelijoiden terveydenhuollon tulevaisuus sekä yliopistojen rahoitus. Näiden kautta myös koko suomalaisen korkeakoulutusjärjestelmän tulevaisuus.

Suomessa ollaan syystäkin ylpeitä korkeakoulujärjestelmästämme. Se on laadukas, koulutuksellisen tasa-arvon mahdollistava sekä maksuton. Nämä kaikki ovat asioita, jotka meidän tulee tarjota ja taata myös tuleville sukupolville. Tuntuu siltä, että maamme päättäjät ovat myös ymmärtäneet tämän, sillä korkeakoulutuksen rahoituksen  turvaaminen ja peräti sen lisääminen ovat viime viikkoina nousseet julkiseen keskusteluun. Tätä käsitystä tukevia päätöksiä tehtiin myös budjettiriihessä.
Tästä voimme olla tyytyväisiä, sillä korkeakoulutus on yhteiskunnan moottori, jolla tämä maa nostetaan jälleen jaloilleen.

Pelkkä rahallinen panostus yliopistoihimme ei kuitenkaan vielä yksin riitä. Mikään määrä osaavaa opetus- ja tutkimushenkilökuntaa tai uusinta teknologiaa ei hyödytä ketään, jos opiskelijat eivät ole kykeneviä niitä hyödyntämään. 
Nyky-yhteiskunnan opiskelijalle asettamat paineet vaativat yliopistojakin kehittämään omia käytäntöjään. Alati tiukkenevan opintotuen, rajatun opiskeluajan ja työnteon yhteen sovittamisen mahdollistamiseksi tarvitaan joustavia, täysin uudenlaisia, opiskelumuotoja. MOOCit ja tenttiakvaariot ovat tässä kehityksessä vasta pintaraapaisu, jotka pitäisi mahdollisimman nopeasti saada tehokkaaseen käyttöön. 
Yhteiskunnan ja yliopiston tulee pitää huolta myös opiskelijoiden henkisestä ja fyysisestä terveydestä. Tätä voidaan toteuttaa monella tapaa, esimerkiksi tarjoamalla riittävät liikuntapalvelut. 

Budjettiriihessä päättäjät kuulivat opiskelijoiden huolen ja puolittivat YTHSn vuokratukeen kehysriihessä tehdyn leikkauksen vuodelle 2015. YTHS on merkittävin tekijä opiskelijoiden jaksamisen ja terveyhden ylläpitämisessä. Tätä, yhtä terveyhdenhuoltojärjestelmämme kruununjalokiveä, ei saa muiden uudistusten tieltä siirtää sivuun.

Huomionarvoista on myös, että yliopiston laissa määrättyä kasvatustehtävää toteuttavat yliopiston lisäksi myös opiskelijoiden omat yhteisöt, kuten ylioppilaskunnat. Näissä yhteisöissä hankitut sosiaaliset taidot sekä verkostot hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Mikäli opiskelijat ajetaan entistäkin ahtaammalle, kiristämällä heihin kohdistuvia vaatimuksia ja heikentämällä terveydenhuoltoa, on tämä yhteisöllinen toiminta vaarassa kadota opiskelijakulttuuristamme. Samalla menettäisimme merkittävän osan niistä hautomoista, joissa yhteiskuntaamme rakentavat taidot ja innovaatiot kehittyvät.

On siis erityisen tarkoituksenmukaista huolehtia opiskelijoidemme jaksamisesta ja turvata näiden yhteisöjen toimintaedellytykset tulevaisuudessakin.
Mikäli onnistumme säilyttämään yliopistojen rahoituksen riittävällä tasolla sekä turvaamaan opiskelijoiden jaksamisen sekä opintojen sujuvan etenemisen, uskon että korkeakoulujärjestelmämme voi uudistua yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaan ja pysyä yhtenä maailman parhaista, ellei jopa parhaana.

Lopuksi haluan toivottaa Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan puolesta oikein hyvää lukuvuoden alkua kaikille. 

 

Puheenjohtaja
Jussi Nieminen