Olet täällä

Eurovaalit tulevat – oletko valmis?

Mikko Mononen | 05.05.2014

Europarlamenttivaalit ovat jo aivan kulman takana. Vaalit järjestetään toukokuussa 25.5, jolloin EU:n demokraattisimpaan toimielimeen valitaan 751 europarlamentaarikkoa eli meppiä edustamaan unionin kansalaisia. Suomesta ehdolle on asettunut 251 ehdokasta, joista 13 valitaan parlamenttiin. Ehdolla on pitkän linjan kokeneita poliitikkoja ja ensikertalaisia, professoria ja yrittäjiä, ministerejä sekä opiskelijoita ympäri maata.

Hyviä syitä äänestää? Euroopan parlamentti on EU:n demokraattisin toimielin. Minkään muun toimielimen kokoonpanoon ei yksittäisen euromaan kansalainen voi suoraan äänestämällä vaikuttaa. Äänestämällä eurovaaleissa saat mahdollisuuden lähettää parlamenttiin henkilön, joka puhuu sinulle tärkeistä asioista Euroopan laajuisen päätöksenteon keskeisimmällä areenalla. Ei ole aivan sama, kuka parlamentissa puhuu ja mistä asioista, sillä parlamentin ja EU:n neuvoston hyväksymällä lainsäädännöllä on suuri merkitys – iso osa Suomen kansallisesta lainsäädännöstä pohjautuu suoraan EU-lainsäädäntöön. EU on instituutiona jatkuvassa murroksessa ja äänestämällä voit osaltasi olla vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan maanosamme merkittävin poliittinen ja taloudellinen liitto on kehittymässä.

Opiskelijajärjestöt ovat olleet hereillä ja tehneet vaikuttamistyötään koko kevään. SYL ja SAMOK ovat käynnistäneet Hei, kuule EU –kampanjan, jonka tarkoituksena on tuoda nuorille ja opiskelijoille tärkeitä teemoja yleiseen keskusteluun ja kannustaa opiskelijoita ja nuoria äänestämään ja osallistumaan aktiivisesti eurovaaleihin. Kampanjan vaaliteemat käsittelevät kestävää, avointa, rajatonta, suvaitsevaista ja mahdollisuuksien Eurooppaa. Kampanjasta lisää Facebookissa.

Eurovaalit ovat näkyneet myös kampuksella täällä Turussa. Yliopistolla on käynyt eurovaaliehdokkaita luennoimassa pitkin kevättä. Vaalipaneeleitakin on järjestetty useampaan otteeseen opiskelijajärjestöjen toimesta. Turun Eurooppanuoret järjestivät 16.4. oman eurovaalipaneelinsa. TYY puolestaan järjesti yhdessä ÅAS:n, TUO:n ja Noviumin kanssa 23.4. Eurovaalipäivän Yliopistonmäellä, johon kuului vaalitori sekä suomen- ja ruotsinkieliset vaalipaneelit. Suomenkielisen paneelin stream-video on katsottavissa Youtubesta.

Perjantaina 9.5. on Eurooppa-päivä, jota vietetään Euroopan yhtenäisyyden ja rauhan kunniaksi. Samana päivänä vuonna 1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schuman antoi julistuksen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisesta, jotta Euroopan kansakuntien väliset sodat kävisivät mahdottomiksi. Julistusta voidaan pitää nykyisen Euroopan unionin alkuna. EU:n juurien ymmärtäminen on tärkeää, sillä kahden maailmansodan jälkeinen Eurooppa näytti hyvin erilaiselta kuin tänä päivänä. Unioni on alkujaan ollutkin suuri rauhanprojekti. Eurokriisin, maataloustukien ja EU-maiden velkaantumista koskevien uutisten virrassa tahtoo vain unohtua edelleen ajankohtainen Schumanin julistuksen sanoma Euroopan yhteistyöstä:

”Eurooppaa ei rakenneta hetkessä eikä millään kokonaisratkaisulla. Siihen tarvitaan käytännön toimenpiteitä, joilla luodaan ensin aito yhteisvastuullisuus.”

Valitse ehdokkaasi. Vaikuta ja äänestä. Maailma olisi toisenlainen ilman Euroopan unionia.
 


Mikko Mononen
Hallituksen viestintä-, kaupunkisuhde-, työelämä- ja yritysyhteistyövastaava
 


Mikko Mononen