Olet täällä

Liikettä!

Matti Vähä-Heikkilä | 14.04.2014

Suomalaiset aikuiset viettävät lähes 80% valveillaoloajastaan liikkumattomina, ja tästäkin ajasta suurin osa kulutetaan istuen. Liiallinen istuminen on taustalla monissa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoissa. Tämän lisäksi varsinaisen liikunnan määräänkin olisi syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota – suuri osa korkeakouluopiskelijoista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi.

Liikunta on äärettömän tärkeä osa ihmisen elämää. Urheilu ja liikunnalliset elämäntavat auttavat jaksamaan arjessa ja antavat lisää energiaa, kun opiskelijoilta nykypäivänä vaaditaan mittavia suorituksia. Säännöllinen liikunta saa ihmisen tehokkaammaksi.

Itselle mielekkään liikuntamuodon löytymisessä auttaa liikuntatuutorit. Uusien liikuntatuutorien haku on käynnissä ja liikkujien innostajaksi voitkin hakea täyttämällä lomakkeen 25.4. mennessä. Liikuntatuutorointi on liikunnan vertaistoimintaa, jossa opiskelijat kannustavat muita opiskelijoita liikkumaan. Liikuntatuutorin tehtävä on siis ennen kaikkea innostaa ja kannustaa muita liikunnan pariin ja alkuun.

Liikuntamahdollisuuksia ja –edellytyksiä valvotaan, ylläpidetään ja kehitetään eri käsiparien voimin. Ylioppilaskuntamme hallituksessa on liikuntavastaava ja tämän lisäksi TYY on valtakunnallisen Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) jäsenjärjestö. Karkeasti työnjako on TYYn ja OLLn välillä jaettu niin, että ylioppilaskuntamme toimii paikallisella tasolla Turussa ja OLL vastaa liikuntaedunvalvonnan valtakunnallisilla pelikentillä. Ajatusmallia laajennettaessa toki voi tarkkaa rajaa häivyttäen todeta, että OLL:ltä saa tulitukea lobbausavun muodossa, jos paikallisia hankkeita on ajettavana ja vastavuoroisesti Turunkin toimijoiden mielipiteitä ja ajatuksia saadaan liiton suuntaan kuljetettua. Turun yliopistossa varsinaisesta liikuntapalvelujen kirjon tuottamisesta ja tarjoamisesta vastaa yliopistoliikunta.

OLL:n jäsenrakenne on muuttumassa. Vuonna 2013 SYL:n liittokokous päätti, että SYL eroaa OLL:sta vuoden 2015 alusta alkaen, ja jokaisen ylioppilaskunnan tuleekin siis päättää, haluaako liittyä OLL:n jäseneksi. Keskustelussa tulee muistaa OLL:n rooli, sillä TYY:llä ei nykyisellään ole merkittäviä edellytyksiä itsellään valtakunnalliseen liikuntaedunvalvontaan. Päätöksiä on toivottu jo keväällä, ja TYY päättääkin liittymisestään 23.4. huhtikuun edustajiston kokouksessa.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen liikuntavastaava
Matti Vähä-Heikkilä


Matti Vähä-Heikkilä