Olet täällä

maaliskuu

Virva Viljanen | 24.03.2014

Opiskelijat näyttäytyvät julkisessa keskustelussa usein passiivisena nuorten massana, jota ohjaillaan ministeriöiden määräyksillä yhä tehokkaammiksi ja tuottavammiksi.

| 17.03.2014

Helsingin Sanomissa aprikoitiin 10. maaliskuuta, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut nousisivat kehysriihen yhdeksi päätösasiaksi.

Mikko Mononen | 10.03.2014

Julkinen keskustelu kestävyysvajeesta ja työurien pidentämisestä keskittyy usein opintoaikojen lyhentämiseen ja eläkeiän korottamiseen. Opiskelijat ovat tilastoissa, vaikka eivät todellisuudessa, työvoiman ulkopuolella ja heitä haluttaisiin kaunistamaan työllisyyslukuja nykyistä nopeammin.

Timo Kovala | 03.03.2014

Our Student Union is currently facing strong forces of change. For the first time in its history there are a number of active international degree students taking part in the central decision-making process.