Olet täällä

Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmuistio

Aku Kähkönen | 18.11.2013

Vuosittain ylioppilaskunnassa pistetään uusi vaihde silmään, kun seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu alkaa ja oman vuoden viimeiset projektit viedään loppuun. Eniten kuhinaa toimistolla kuitenkin aiheuttaa uusiin tehtäviin hakeutumisen kierre. Yhdistykset, ylioppilaskunta, yliopiston hallinto ja kansalliset liitot vaihtavat hallituksiaan ja hakevat uusia luottamushenkilöitä loppusyksystä. Joka vuosi päätöselimiin tarvitaan uusia innokkaita vastuunkantajia, joita ylioppilaskunnastamme jäsenistöstä vuosi toisensa perään löytyy.

Erityisesti ajankohtaisia ovat Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous, joka järjestetään 29-30.11. TYYn kandidaatti SYLin hallitukseen on tämän vuoden hallituslainen Petra Peltonen. Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitushaku on käynnissä ja hallitusneuvottelut käydään 03.12.2013 mennessä, jolloin edustajistovaaleissa valittu uusi edustajisto kokoustaa ensimmäistä kertaa. Lisäksi lukuisat TYYn piirissä toimivat yhdistykset vaihtavat hallituksiaan vielä ennen joulua.

Valtakunnallisista liitoista viime viikolla torstaina ja perjantaina kokousti Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL). Vierumäellä ylioppilaskuntien ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien edustajat kokoontuivat valitsemaan uutta hallitusta ja päättämään liiton ensi vuoden toimintaa ohjaavista dokumenteista. Vierumäki toimi hyvin valmentavana kokouksena SYLin liittokokoukseen TYYn liittokokousdelegaatiolle, jossa edusti hallituksen puheenjohtaja Heikki Isotalo, sekä hallituksen jäsenet Henna Henriksson ja allekirjoittanut. Tänä vuotena OLL lähetti ennakkoon 127 sivun materiaalipaketin, joka kuitenkin delegaation onneksi koostui suurelta osin taustamateriaaleista ja selvityksistä. Päätettäviä asioita olivat mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, liikuntapoliittinen linjapaperi, OLLn ydintoiminta-alueet, liiton ohjausmalli ja taloutta ohjaavat dokumentit. Kun tavallisesti niin kutkuttava hallituksen valinta muuttui tylsäksi yhden nuijankopautuksen päätösasiaksi koska hallitukseen ei ilmaantunut vaadittua määrää enempää hakijoita, keskittyi liittokokous entistä intensiivisemmin ratkomaan ja puimaan asiakysymyksiä.

Eniten työstöä liittokokouksen työryhmissä tehtiin OLLn kansainväliseen toimintaan ja kisatoimintaan, niin toimintasuunnitelman kuin liikuntapoliittisen linjapaperin osalta. Lisäksi paljon keskustelua herätti OLLn kaksi vuotta toimineen järjestöllisen kehittämisen työryhmän ydintoimintakaavio, jonka liittokokous päätti merkitä tiedoksi ja määritteli täysin uudestaan ydintoiminnan yhden iltapäivän aikana.

Uudet OLL:n ydintoiminta-alueet liittokokouksen päätöksen mukaisesti ovat:

  • Kansallinen liikuntapoliittinen vaikuttaminen tähtää ensisijaisesti kaikkien korkeakouluopiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisäämiseen;
  • Opiskelijaliikuntatoimijoiden kouluttaminen: kokoaa ja yhdistää korkeakoululiikuntaa järjestävät ja ohjaavat tahot, jakaa parhaita käytäntöjä esim. liikuntatutoroinnin osalta;
  • OSM kilpailut: kilpailujen järjestämisoikeuden myöntäminen ja järjestävien tahojen kouluttaminen;

Lisäksi liittokokous määritteli mitä OLL:n ei tulisi tehdä:

  • tehdä suoraan yksilöön kohdistuvaa viestintää ja vaikutustyötä;
  • hankkia opiskelijaetuja, poisluettuna VALOn jäsenyyden kautta tulevat;
  • tehdä talkootöitä, esimerkiksi kilpailutapahtumissa

TYYn delegaatio toimi kaikissa liittokokouksen työryhmissä ja oli aloitteellinen. Huolellisen asioiden valmistelun sekä perusteltujen kehitysehdotustemme myötä useaa asiakohtaa muokattiin aloitteestamme uuteen uskoon. Erityisesti ydintoiminnan nykyinen määrittely on mielestäni toivottu suunta kansalliselle opiskelijoiden liikuntaa edistävälle liitolle.

TYYn kolmihenkinen delegaatio oli kaiken kaikkiaan tyytyväinen liittokokouksen päätöksiin ja luottavainen että uusi hallitus pystyy niiden avulla luovimaan ensi vuoden haasteiden ohi.

Aku Kähkönen

TYYn hallituksen liikuntaedunvalvonnasta vastaava jäsen. Vuoden aikana opin, että mitä enemmän liikuntaedunvalvontaa harrastin, sitä vähemmän liikuin.

Tammikuusta alkaen toimin Turun yliopiston hallituksen jäsenenä vuosille 2014-2015


Aku Kähkönen