Olet täällä

Johtamaan omaa yliopistoa

| 09.09.2013

Vaikuttaminen yliopistojen tulevaisuuteen ei tapahdu pelkästään valtiohallinnon tasolla (määräysten toteutus saa muotonsa vasta paikan päällä yliopistoissa), eikä yliopisto-opiskelija ole opiskeluympäristölleen pelkkä opintopisteitä tuottava ja jaloillaan äänestävä asiakas. Aktiiviseen opintojen kehittämiseen osallistumisen (esim. suoran opintopalautteen antamisen) ohessa, yliopistohallinnossa opiskelijoiden äänenä ovat hallinnon opiskelijaedustajat, eli hallopedit; oppiaineiden ruohonjuuritasolta yliopiston korkeimpiin päättäviin elimiin. Viimeiset muutama vuotta ovat olleet paikoittain kivuliastakin uudelleenetsimistä siitä, miten yliopistoyhteisössä yhteisistä asioista voidaan keskustella, mikä entisestään tekee merkittävämmäksi osallistua siihen kaikin käytettävin kanavin.

Hallopedit seitsemässä eri yksikössä, eli tiedekunnissa ja Turun kauppakorkeakoulussa, ovat ylioppilaskunnan vaikuttamisen selkäranka - pelkästään TYYn toimistolta käsin pystyy tekemään vain vähän. Tehtäviä opiskelijaedustukselle riittää niin eri yksiköiden valmistelevissa työryhmissä (esim. kansainvälisiin asioihin keskittyen), kuin myös esimiespalavereissa sekä yksiköiden päätöksiä tekevissä johtokunnissa. Yksikkötasolla toiminnan keskeisiä tukipisteitä ovat myös yksikkökohtaisesti nimetyt TYYn halloped-koordinaattorit. Opiskelijat ovat yhtälailla mukana myös koko yliopiston keskushallinnon toiminnassa ja muissa keskeisissä toimijoissa, kuten opintotukilautakunta. Myös yliopistokollegiossa ja yliopiston hallituksessa on opiskelijajäsenet. Yhteisen yliopiston hallinnon luoviminen vie jonkin verran lukuvuodesta päiviä, muttei mitenkään mahdottomasti opintojen etenemisen näkökulmasta. Luovimaan osallistuminen taasen tuo kokemusta, jota ei yliopiston ulkopuolella voi hankkia!

Pian avautuu taas haku yliopiston hallituksen, yliopistokollegion ja yliopiston eri yksiköiden johtokuntien jäseniksi kaudelle 2014-15. Näistä tehtävistä saa lisätietoa TYYn halloped-infosta tiistaina 17.9. klo. 16.00, paikkana Turku-sali. Haku tehtäviin on avoinna 16.9. - 14.10. Seuraa tiedotusta!