Olet täällä

Joustavuudella tavoitteellisempaa opiskelua

| 22.04.2013

Vapun jo lähestyessä – ja osalla kuntaa jo myös alettua – kevätlukukauden opinnot ovat kohtpuolin loppusuoralla ja ajatukset ovat jo kesän kuukausien suunnitelmissa. Toivon mukaan kesä on ennen kaikkea akkuja lataavaa aikaa, vaikka monien osalta se meneekin myös ansiotöitä tehden. Monet myös jatkavat opiskelua läpi kesän.

Opintojen joustuminen kesälle osaltaan helpottaa yksittäisen opiskelijan selviytymistä lukuvuosittaiseen tavoitteeseensa opintojen edistymisessä ja monipuolistaa opintoihin käytössä olevan ajan skaalaa. Yleisestikin eri kurssien suorittamistapojen mahdollisuuksia suunniteltaessa hyödyksi on mahdollisuuksien mukaan ottaa aiempaa enemmän huomioon opiskelijoiden keskenään erilaiset elämäntilanteet: läheskään kaikki eivät nykyisellään voi olla täysipäiväisiä opiskelijoita, ja esimerkiksi yksittäiseen kerran lukuvuodessa (tai jopa vain joka toinen lukuvuosi) toteutettavaan luentokurssiin sidottu pakollinen kurssisuoritus on omiaan hidastamaan tutkinnon valmistumista. Kurssisuorituksen muotoa ja opintopisteitä keskeisempää yliopistoissa kuitenkin yhä edelleen on oman alan osaamisen sisäistäminen ja uuden oppiminen.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta julkaisi viime viikolla Joustavan opiskelun manifestin, jonka ideaalin mukaisesti kaikki yliopistoyhteisön jäsenet ”voivat opiskella, tutkia, käydä töissä ja kartuttaa osaamistaan esteettömästi ja omien tavoitteidensa mukaisesti”. Manifesti sisältää lukuisia käytännön ideoita niin opetuksen, opiskelun kuin opiskelupuitteidenkin joustavoittamiseen; opetussuunnitelmien tarkemmasta läpikäymisestä pedagogisesta näkökulmasta, opiskelijoiden itse järjestämään akateemiseen toimintaan sekä käytännöllisiin opiskelutiloihin.

Yksi yksittäinen, ja konkreettinen, keino joustavoittaa opintosuorituksia on sähköinen tenttiminen. Opiskelijaliike on kaiketi ehkä puuduttavuuteenkin asti pitänyt tenttiakvaariota mukana käymissään keskusteluissa, mutta kuitenkin hyvästä syystä: päivistä ja viikoista vapautuu sähköisen tenttimisen myötä huomattava määrä lisätunteja tenttien suorittamiseen. Täällä Turussa tenttiakvaarion käytettävyyttä on jo vuoden alusta asti helpottanut mahdollisuus aktivoida Lyyra-kortti kulkuavaimeksi akvaarioon. Lisäksi ensi lukuvuoden myötä käytössä pitäisi olla myös kaksi erillistä tenttitilaa. Selviteltävänä ongelmakohtana vielä toistaiseksi kuitenkin on tenttiakvaarion hidas omaksuminen käyttöön, niin opettajien kuin opiskelijoidenkin kohdalla – sähköisestä tenttimisestä valveutumisen tiimoilta tullaan ensi syyslukukaudella kampanjoimaan tehokkaammin. Kesäopintojen suunnittelun tueksi tenttiakvaarioon voi jo nyt kuitenkin tutustua täältä.

Tero Ahlgren

koulutuspoliittinen vastaava