Olet täällä

Kuka haluaisi Suomeen?

| 04.02.2013

Tarkastellaanpas EU/ETA maiden ulkopuolisia opiskelijoita kahdessa verrokkiryhmässä: vähätuloisissa ja varakkaissa. Vähätuloisilla ei ole varaa maksaa lukukausimaksuja, mutta heidän opiskelumotivaationsa on korkea, sillä he ovat oikeasti joutuneet tekemään töitä päästäkseen opiskelemaan. Valmistuttuaan heillä on vaihtoehtona palata kotimaahansa tai jäädä Suomeen. Jos kotimaan prospektiivinen elintaso on Suomessa asumiseen ja työskentelyyn verrattuna alhaisempi, miksi he eivät jäisi tänne töihin maksaen samalla opintonsa moninkertaisesti takaisin verotuloina? Huima enemmistö haluaisikin jäädä tänne töihin, mutta heille ei anneta mahdollisuutta tähän. Oleskeluluvan jatkuminen edellyttää, että työpaikka on varmistettava erittäin lyhyessä ajassa valmistumisen jälkeen mutta kommunikaatioväylät kansainvälisten opiskelijoiden ja työnantajien välillä ovat yhä erittäin puutteelliset. International Students of the Turku Universities eli ISTU ry toivoo Turun Sanomissa 22.1.2013 ilmestyneessä kannarissaan, että tarjoaisimme lukukausimaksujen sijaan kansainvälisille opiskelijoille työllistymisapua.

Varakkaat opiskelijat puolestaan kykenisivät maksamaan lukukausimaksut, mutta mitä kannusteita heillä olisi ensinnäkin tulla Suomeen? Suomen yliopistojen englanninkieliset maisteritutkinnot tarjoavat varsin kapea-alaisen mahdollisuuden opiskella, sillä vain rajattu määrä kursseja on tarjolla englanniksi. Miksi he siis valitsisivat suomalaisen yliopiston sen sijaan, että menisivät johonkin samaan hintaluokkaan kuuluvaan yliopistoon, missä pääosa kursseista on mahdollista suorittaa englanniksi. Varsinkin kun Suomessa järjestettävien englanninkielisten kurssien laatu on varsin epätasaista. Sen lisäksi heillä oli jo kotimaassaan hyvä elintaso ja maan verotaso on mitä luultavimmin paljon pienempi kuin Suomen. Miksi he siis jäisivät Suomeen; heidän kannalta suhteettoman kalliiseen ja kaikista hyvistä aikeistamme ja yrityksistämme huolimatta harmittavan syrjivään yhteiskuntaan, johon heidän on vaikea integroitua.