Olet täällä

Opiskelupaikka menee pesuveden mukana

| 03.12.2012

Opetus ja kulttuuriministeriö on paraikaa uudistamassa korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Uudistuksen tarkoituksena on pidentää työuria lyhentämällä ”hukkaan heitettyä” aikaa, jonka opiskelupaikattomat joutuvat käyttämään ennen ensimmäisen opiskelupaikan saantia. Vuonna 2014 voimaan tulevan uudistuksen ensimmäisen vaiheen osana laaditaan yhteinen korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä, jossa hakija asettaa kuusi korkeakoulua prioriteettijärjestykseen. Hakuprosessin jälkeen hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Yliopistot voisivat myös ensimmäisen vaiheen aikana rajata osan opiskelupaikoista entuudestaan opiskelupaikattomille, minkä on tarkoitus sujuvoittaa siirtymää toiselta asteelta yliopistoihin. Kaikki tähän mennessä kuulostaa hyvältä, eikö? Uudistuksen kompastuskivi on toisen vaiheen suunnitelmat.

Suunnitelmien mukaan jo vuonna 2015 käynnistyvässä toisessa vaiheessa opiskelijavalinta rajataan ainoastaan ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville. Tämä tarkoittaa sitä, että vastedes opintoalan vaihto onnistuisi ainoastaan erillisvalintaa hyödyntäen. Vaikka uudistus ei tulisi koskemaan taannehtivasti jo nyt opiskelevia, toisi uudistus hyvästä tarkoituksestaan huolimatta roppakaupalla ongelmia.

Ensimmäisenä ongelmana on siirtymävaihe, sillä opintoihin jonottavat eivät katoa muutamassa vuodessa ja järjestelmä kannustaisi panostamaan ihanneopiskelupaikkaan hakemiseen, sen sijaan että ottaa riskin päätymisestä alalle jonne ei halua lopullisesti jäädä. Toinen ongelma on alanvaihto. Alanvaihdon tulee jatkossakin olla mahdollista, sillä ei ole kenenkään etu että yksi väärä valinta lyö lukkoon koko opiskelijan tulevaisuuden. Toisessa vaiheessa tämä onnistuisi ainoastaan erillisvalinnan kautta. Erillisvalintakäytännöt ovat kirjavat jo pelkästään yliopistojen sisällä saatikka välillä, mikä tekee järjestelmän toimivuuden hyvin kyseenalaiseksi. Jotta kysymys menisi vieläkin kimurantimmaksi, on perustuslakivaliokunta ottanut kantaa, ettei opiskelijoita voi perustuslain nojalla asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan.

Tällä hetkellä opiskelevat saavat liikkeellä olleista uutisankoista huolimatta siis vielä toistaiseksi huokaista helpotuksesta. Niin saavat toivon mukaan myös opiskelupaikattomat, sillä jo nyt alkuperäisistä aikatauluista myöhässä oleva uudistus viivästynee entisestään teknisten kysymysten johdosta. Toivon mukaan OKM suostuu tänä aikana myös uudelleen arvioimaan kantojansa, sillä muuten on vaarassa että lapsi menee pesuveden mukana.
 

Heikki Isotalo

TYYn hallituksen varapuheenjohtaja