Olet täällä

Nuoret ja nukkuvat voittivat

| 30.10.2012

Turkulaiset opiskelija- ja ylioppilaskunnat kampanjoivat kunnallisvaaleissa erityisesti opiskelijoiden äänestysaktiivisuuden sekä nuorien ehdokkaiden puolesta. Kunnallisvaltuuston jäsenistä vaihtui 29, mikä on poikkeuksellisen suuri lukema. Puolueiden  paikkamäärät ja asetelma säilyivät kuitenkin yllättävänkin ennallaan,  lukuun ottamatta odotettua Perussuomalaisten nousua, mikä sekin jäi Turussa maltilliseen neljän paikan lisäykseen.

Valtuusto nuortuikin silmiinpistävästi. Alle kolmekymppisiä ehdokkaita pääsi läpi kolmetoista kappaletta, ja valtuuston keski-ikä aleni 52:sta 48:aan. Vaikka ikä ei ole tärkein valtuutettujen näkemyksiä määrittävä tekijä, ovat nuoret monissa kysymyksissä paljon lähempänä toisiaan kuin omien puolueidensa päälinjoja. Esimerkiksi ylioppilaskuntammekin peräänkuuluttama valtuustokokousten lähettäminen suoraan nettiin on nuorille osa luonnollista avointa toimintakulttuuria, siinä missä osalle vanhoista valtuutetuista kysymys on vapaata keskustelua rajoittavasta julkisuudesta.

Miksi ei ole kuitenkaan syytä juhlaan? Valtuustojen valintahetkiä vertailtaessa keski-iän muutos oli ainoastaan vuoden. Äänestysprosentti Turussa jäi  viiteenkymmeneen viiteen, mikä on sekä valtakunnallisesti että  historiallisesti vertailtuna madonluku. Vaikka ikäryhmittäin eriteltyä  äänestysprosenttia ei ole vielä saatavilla, kertoo matala äänestysprosentti usein nuorten kotiinjäämisestä. Vaikka korkeakouluopiskelijat olisivatkin aktivoituneet, ei tämä lupaa hyvää kaupunkilaisten etääntymiselle kunnallisesta vallankäytöstä.

Tästäkin huolimatta lämpimät onnittelut läpimenneille TYYläisille ja muille nuorille valtuutetuille! Ette edusta ainoastaan valtuustoryhmiänne, vaan kokonaista sukupolvea. Teidän tehtävänänne on pitää huolen siitä, ettei sukupolvesta tule menetetty.

Heikki Isotalo

TYYn hallituksen varapuheenjohtaja