Olet täällä

Kuntavaalit – opiskelijan mahdollisuus

Nuppu Ervasti | 22.10.2012
Kuntavaalit ovat merkittävimmät vaalit kansalaisten -eli myös meidän opiskelijoiden- kannalta. Kuntien ja kaupunkien lakisääteinen tehtäväkenttä on laaja ja koskettaa kaikkia: ne liittyvät muun muassa sairaanhoitoon, koulutus- sosiaali- ja kulttuuripalveluihin ynnä muuhun. Toisin sanoen, kuntavaaleissa päätetään miten meidän jokapäiväisen arkemme kannalta merkittävimmät asiat toteutetaan nyt ja tulevaisuudessa. Kukaan meistä ei voi väittää, etteikö kuntavaaleilla olisi merkitystä. Kohtaamme niiden tulokset päivittäin: kun juomme vettä, pyöräilemme kampukselle, maksamme vuokraa, hoidamme terveyttämme tai hankimme työpaikkaa. Muun muassa. Turku on yksi Suomen merkittävimmistä opiskelijakaupungeista. Täällä toimii yliopiston lisäksi ruotsinkielinen yliopisto Åbo Akademi, ammattikorkeakoulu sekä ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu Novium. Korkeakoulutetut antavat Turulle mahtavan arsenaalin paitsi älyllistä potentiaalia, myös työvoimaa ja veronmaksajia. Korkeakouluopiskelijat eivät myöskään elä irrallaan muista kaupunkilaisista, vaan käyttävät kuntien ja kaupunkien palveluja siinä missä muutkin ja ovat täysvaltaisia kansalaisia jo opiskeluaikanaan. Kuntavaaleissa vaikuttaminen äänestämällä on tärkeää paitsi nykyisyyden, myös opiskelijan tulevaisuuden kannalta. Esimerkiksi, moni meistä tahtoisi jäädä Turkuun myös valmistuttuaan, mutta työpaikkojen ja työharjoittelumahdollisuuksien puutteen vuoksi ajautuu vasten tahtoaan pääkaupunkiseudulle. Edellämainittua ongelmaa, korkeakoulutettujen vähäisiä työllistymismahdollisuuksia Turussa, voidaan parantaa juuri kunnallispoliittisin keinoin. Yksi aikamme merkittävimmistä haasteista, syrjäytyminen, liittyy myös tiiviisti korkeakouluopiskelijoihin ja kuntapolitiikkaan. Mielenterveyspalveluiden parempi saatavuus kummallakin kotimaisella kieleellä on merkittävä askel kohti paremmin voivaa yhteiskuntaa. Vaatimalla laadukkaita mielenterveyspalveluita ja nopeaa hoitoonpääsyä voimme vaikuttaa kasvavaan nuorten aikuisten syrjäytymisongelmaan. Turku on eittämättä myös yksi Suomen polkupyöräillyimmistä kaupungeista, ja yksittäisenä ryhmänä opiskelijat pyöräilevät eniten. Enimmäkseen pyöräilyreittimme kulkee kampukselle ja kotiin, mutta myös muualle ympäri kaupunkia. Meillä korkeakoulutetuilla tulee elämäntilaneesta riippuen olla mahdollisuus saada koti edullisesti paitsi ylioppilaskyläsäätiöltä, myös yksityisiltä markkinoilta. Kaupunki voi kaavoittamispäätöksillään vaikuttaa kevyen liikenteen väyliin sekä siihen, ettei Turkuun synny samanlaista huutavaa asuntopulaa kuin vaikkapa Tampereelle, tai siihen, etteivät asuntojen hinnat kohoa opiskelijan ulottumattomiin kuten Helsingissä. Puhumattakaan siitä, ettei Turku koskaan tule saamaan kansainvälisen opiskelijakaupungin statusta ilman että se kykenee majoittamaan myös kansainväliset opiskelijansa. Edellä käsitellyt asiat, mielenterveyspalveluiden tärkeys, korkeakoulutettujen työllistyminen, kevyen liikenteen väylien kehittäminen ja asuminen on kaikki nostettu esiiin Ryhmä 30 000:n vuoden 2012 kuntavaaliteemoissa. Ryhmä 30 000 on turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden yhteinen kunnallispoliittinen äänitorvi, joka edustaa nimensä mukaisesti noin 30 000 turkulaista korkeakouluopiskelijaa, sinuakin. Ryhmä toteuttaa kahden vuoden välein opiskelijoiden keskuudessa kunnallispoliittisen kyselyn, jonka tulokset on kiteytetty kuntavaaliteemojen muotoon. Näissä kuntavaaleissa on ehdolla suuri joukko erityisesti nuoria ja opiskelevia ehdokkaita, jotka läpi puoluerajojen haluavat muutosta nykyiseen jähmeään päätöksentekoon. He ovat myös valmiit ajamaan meidän korkeakouluopiskelijoiden yhteiset vaaliteemat toteen. Opiskelijoiden itsensä tehtäväksi jää enää käydä äänestämässä näitä oikeita henkilöitä. Lisätietoja: http://ryhma30k.blogspot.fi www.facebook.com/ryhma30k Nuppu Ervasti Kunnallisvaalikoordinaattori Ryhmä 30 000

Nuppu Ervasti