Olet täällä

Vappupuhe 2012

| 02.05.2012

TYYn hallituksen puheenjohtajan Jukka Koiviston Vappupuhe Taidemuseonmäellä 30.4.2012 klo 17.50.

Arvoisa vappujuhlaväki, hyvät ylioppilaat!

Turun yliopiston ylioppilaskunta perustettiin hieman alle 90 vuotta sitten, heinäkuussa 1922. Turun Suomalainen Yliopisto oli juuri aloittanut ensimmäisen kesälukukautensa 160:n opiskelijan voimin. Ylioppilaskuntaa perustettaessa todettiin, ettäylioppilaskorporaation tehtäviä olivat muun muassa vaikuttaa ylioppilasnuorison henkiseen kehitykseen ja tieteellisen vakaumuksen omaksumiseen. Kaikkeinsuurin merkitysylioppilaskunnalla katsottiin kuitenkin olevan sen siveellisesti kasvattavan vaikutuksen takia. 90:n vuoden aikana opiskelijoidemme määrä on satakertaistunut ja ylioppilaskunnan tehtävät muuttuneet, mutta samalla yhteishenkemme ja joukkovoimamme ovatkasvaneet jatkuvasti.

Kauan ennen ylioppilaskuntamme perustamista sai alkunsa keskustelu opiskelijoiden valmistumisaikojen lyhentämisestä. Jo 1800-luvulla oli muodikasta kauhistella lääkäreiden 13 vuoden valmistumisaikoja. Silloin, kuten nytkin, arveltiin hitaan valmistumisen johtuvan yksinkertaisesti hurvittelevien studenttien laiskuudesta. Onneksemme ylioppilasliike on viime aikoina tuonut keskusteluun myös uusia ajatuksia:jotta yhteiskuntamme kestävyysvaje korjaantuu ja työurat pitenevät, on kaikkia sukupolvia kohdeltava oikeudenmukaisella tavalla. Nuoret eivät voi yksin kantaa vastuuta väestön ikärakenteen muuttumisesta pelkästään oppimistaan ja aikuistumistaan tehostamalla.Työurien pidentämisen keinoissa on otettava huomioon koko ihmisen elinkaari.Ongelmista traagisinta, nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä ja opiskelukyvystä huolehdittava. Opiskelijat eivät ole laiskoja, kuritettavia loiseläjiä, vaan opiskelun, työn ja muun elämän ristiaallokossa luovivia nuoria aikuisia.

Jos valmistuminen viivästyy, voi se osaltaan johtua integroitumisen puutteesta – tunteesta, että opiskelija ei kuulu joukkoon opiskeluyhteisössään. Integroituminen alkaa kahden ihmisen, opiskelijan ja opettajan kohtaamisesta. Kohtaaminen, joka on opettajan kannalta hyvinkin pieni ja ohimenevä, voi olla opiskelijasta ratkaisevan innostava ja motivoiva. Joissain oppiaineissa opiskelijat osataan nähdä tulevina kollegoina, mutta toisissa pelkkinä massaluennoilla istuvina opetusobjekteina. Tutkimukset osoittavat, että opiskelijoiden tietokäsityksiä kehittävät parhaiten juuri keskusteleminen, erilaisten ihmisten ja näkemysten kohtaaminen sekä omien näkökantojen selittäminen ja puolustaminen muille. Nämä keskustelut myös sitouttavat opiskelijoita opintoihin ja antavat heille tunteen siitä, että he oppivat ja kehittyvät.

Viestini teille, vappua juhlivat ylioppilaat, on tämä: älkää lannistuko, jos julkinen keskustelu opintoajoista tuntuu syyllistävältä! Älkää tyytykö olemaan hiljaisia objekteja, vaan vaatikaa paljon yliopistoltanne, ylioppilaskunnaltanne ja koko yhteiskunnalta! Pukekaa vaatimuksenne numeroiksi syksyn kunnallisvaaleissa ja näyttäkää mihin kaupunkimme 30.000 opiskelijaa pystyvät.

Siveellistä vappua, ylioppilaat! Lakit päähän!