Olet täällä

Vastuu, valta ja elefantti

Heikki Isotalo | 05.03.2012

Turun yliopiston ylioppilaskunta on jo useamman vuoden peräänkuuluttanut opiskelijan oikeuksien lisäksi myös opiskelijan vastuuta. Opiskelijan vastuu ymmärretään useimmiten vastuuna omien opintojen edistämisestä ja vastuuna kehittyä akateemiseksi osaajaksi. Samaan aikaan olemme vaatineet opiskelioiden kohtelemista yliopistoyhteisön täysvaltaisina jäseninä, joille kuuluu myös oikeus osallistua yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Hallinnon järjestemistä niin, että päätöksentekoon osallistuvat kolmikantaisesti professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat on puollettu sekä edunvalvonnallisin perustein että yliopistoyhteisöön sitouttamisella. Kun kaikki yhteisön jäsenet ovat edustettuina, sitoutuu yhteisö myös yhteisten päätöstensä taakse. Ylioppilaskunta on tehnyt takavuosina hartiavoimin töitä, jotta edustus todella säilyy. Kuluneina viikkoina näihin edustuksellisiin elimiin, yliopistokollegioon ja tiedekuntien johtokuntiin, myös laitosneuvostoihin ennen niiden lakkautusta, on ollut kaikille opiskelijoille avoin haku. Sitä, millaisella yleisen innon puutteella hallinnon opiskelijaedustajien tehtäviin todella haetaan, ei juuri ääneen uskalleta lausua. Elefanttia huoneessa ei kuitenkaan voi sivuuttaa.

Opiskelijat hakevat näihin tehtäviin hyvin vähän. Hakuaikaa jouduttiin jatkamaan humanistisen, kasvatustieteiden ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntien osalta, eikä muihinkaan johtokuntiin tullut missään nimessä liikaa hakemuksia. Asiasta tyypillisesti pyritään vaikenemaan, koska se syö huomattavasti maata ylioppilaskunnan tasaveroisen yliopistoyhteisön vaateen alta. Asian julkilausiminen ei kuitenkaan muuta todellisuudessa mitään; kyllä yliopistohallinnossa hyvin tiedetään, ettei hallinnon opiskelijaedustajien paikkoihin ole keskimäärin liikaa tunkua. Me olemme vain itse tähän asti teeskennelleet että keisarilla on yhä vaatteensa.

Kysymys ei suinkaan ole siitä, etteikö hakeneiden taso olisi korkea. Se tarkoittaa kuitenkin, että leijonanosa opiskelijakunnasta ei syystä tai toisesta joko koe olevansa sopiva hallinnon opiskelijaedustajaksi tai ettei tehtävien hoitaminen ylipäätään kiinnosta. Niistä kiinnostuminen ei kuitenkaan pitäisi olla hyve, vaan elimellinen osa opiskelijan vastuuta, jota me niin mielellämme toisaalla korostamme. Meidän velvollisuutemme opiskelijoina on koko muun yliopistoyhteisön tavoin kehittää yliopistolaitosta hyväksi katsomaamme suuntaan.

Vaikka haku hallinnon opiskelijaedustajaksi on jo sulkeutunut, ei ole vielä liian myöhäistä muutokselle. Lakkautetut laitosneuvostot tulevat saamaan korvaajakseen, tavalla tai toisella, vahvistuneet valmistelevat elimet mitä luultavimmin suoraan oppiainetasoisina. Näihin tehtäviin  tarvitaan yliopiston kehittämisestä innostuneita opiskelijoita satamäärin. Opiskelijakuntana meidän vastuunamme on todella käyttää tätä valtaa, sillä muutoin sitä ei kohta enää ole.Heikki Isotalo

TYYn hallituksen varapuheenjohtaja

 


Heikki Isotalo