Olet täällä

Suuntaa etsimässä

Ville Valkonen | 13.02.2012

 Jos haluaa päästä  perille, täytyy tietää, minne on menossa. Lause kuulostaa aivan yhdeltä  George W. Bushin iättömistä lausahduksista, mutta usein yksinkertainen on kaunista - vaikka Bushin tapauksessa olikin kyse poikkeuksesta. Niin yksilöillä kuin organisaatioillakin täytyy olla selkeät tavoitteet, tai muuten hukataan valtavasti voimavaroja päämäärättömään puurtamiseen. Yksilöllä tavoite elämässä voi tietenkin olla yhtä hyvin leppoisan oleskelun maksimointi kuin raadanta paremman maailman puolesta, mutta organisaatioiden on työskenneltävä jonkun tietyn julkilausutun päämäärän eteen - eihän niihin kukaan muuten sitoudu.

 


Tänä vuonna yhteisessä  Turun yliopiston ylioppilaskunnassammekin kirkastetaan taas suuntaa strategiatyön muodossa. Miksi ylioppilaskuntaa tarvitaan, ja millainen on ihanteellinen ylioppilaskunta? Entä miten unelmien TYYstä  tehdään totta? Mitä ylioppilaskunta arvostaa? Näihin kysymyksiin ei voi kukaan muu vastata kuin ylioppilaskunta itse.


Strategiatyötä  johtaa edustajiston asettama, kekseliäästi nimetty strategiatyöryhmä. Varsinainen sisältö imetään kuitenkin kaikilta TYYpeiltä ja ennen kaikkea jäsenistöltä. Sekä TYYn aivoja eli toimistoa, sydäntä eli aktiiveja että sielua eli jäseniä tahdotaan aidosti kuulla. Eri ryhmiltä kerätään sisältöä eri tavoilla: edustajisto työstää strategiaa workshopeissa, hallitus syväpohdiskelee, jäsenistölle laaditaan verkkokysely ja niin edelleen. Kerätyn materiaalin pohjalta laaditaan selkeä strategia, josta joka ainoa kuntalainen näkee, mitä TYY tavoittelee sekä miksi ja miten se aikoo tavoitteisiin päästä. Valmiin strategian hyväksyy viime kädessä edustajisto. Toivottavasti strategia saadaan valmiiksi tämän vuoden puolella, mutta sitä tehdään niin kauan kuin nähdään tarpeelliseksi.


Totta kai TYYllä  on ollut suunta ja päämääriä jo aiemmin. Ensimmäinen strategia TYYssä tehtiin jo vuonna 2006 ja sitä päivitettiin 2010. Todellisuudessa toimintaa on pitkälti ohjaillut myös keskeisten toimijoiden omat visiot ja näistä syntynyt yhteinen TYY-näkemys. Täydellistä kirjallista kuvausta TYYn suunnasta ei ole toistaiseksi saatu aikaan. Aiempaa strategiaa on kuvailtu liian pitkäksi ja epäselväksi, suurelta osin ympäripyöreäksi. Jokainen voi itse lukaista strategian TYYn sivuilta ja muodostaa oman mielipiteensä. Uudesta strategiasta tullee kuitenkin toivottavasti asiakirja, joka aivan oikeasti inspiroi, kannustaa ja ohjaa ylioppilaskuntamme tekijöitä. Henkilökohtainen märkä uneni olisi strategia visuaalisessa muodossa.


Herättää TYY Sinussa sitten märkiä tai hieman kuivempia tuntemuksia, olethan mukana antamassa panoksesi strategiatyölle! Ylioppilaskunta on niin keskeinen osa yliopistoyhteisöä, että sen on oltava paras mahdollinen, ja ilman kunnollista strategiaa se ei koskaan käytä koko potentiaaliaan. Voit jättää osallistumisen viiden minuutin verkkokyselyvastaukseen tai kirjoittaa neljän sivun mietinnön, mutta kerro näkemyksesi. Sinun mielipiteesi tahdotaan ja tarvitaan. TYY olkoon tulevaisuudessa entistä enemmän jokaisen jäsenen unelmien kuva, ja piirtyköön tuo kuva nyt laadittavaan strategiaan.


Tai no niin, olen toki avoin myös vaihtoehtoisille tavoille määrittää marssisuunta… Lainatakseni jo mainittua valtiomiestä: ''If this were a dictatorship, it'd be a heck of a lot easier, just so long as I'm the dictator.'' (GB 2000).

Visiomissioterveisin,

 

-Ville Valkonen

Edustajiston puheenjohtaja


----

Strategiatyöryhmä  2012


puheenjohtaja Ville Valkonen, edustajiston puheenjohtaja


sihteeri Tomi Nyström, pääsihteeri


Jukka Koivisto, hallituksen puheenjohtaja


Rauli Elenius, edustajiston varapuheenjohtaja


Mikko Leino, taloustoimikunnan puheenjohtaja


Anna Kahra, työntekijöiden edustaja


Elias Laitinen, edustajiston jäsen


Johanna Kärki, TYY-alumni


Ville Valkonen