Olet täällä

Vaatimalla työtä pelastetaan hyvinvointi

| 05.12.2011

Suomalainen ylioppilasliike ja kreikkalainen ay-liike ovat varmasti sukua toisilleen. Samaan aikaan kun koko Eurooppa on sotien jälkeisen historiansa pahimmassa taloudellisessa kriisissä, vaativat nämä härskihartikaisten edunvalvontaorganisaatiot itselleen entistä parempia etuja. Vähintäänkin saavutetut kermat, joita suomalaiselle opiskelijalle ovat esimerkiksi rajoittamaton opintojen keskeytys- ja alanvaihto-oikeus sekä lähes vuosikymmen korkeakouluopintoja, on säilytettävä. Miksi?

Opintotuen sitominen ideksiin oli kevään eduskuntavaaleissa hyväksyttävä tavoite. Toivottavasti se on mahdollinen vielä hallitusohjelmakirjauksen toteuttamisenkin aikana. Me, arvon ylioppilaat, pystymme kyllä parempaankin. Ajattelevina, kyvykkäinä ja vastuullisina kansalaisina ylioppilaiden tulisi lähteä kaduille vaatimaan pidempiä työuria, enemmän työtä. Valitettavan moni valveutunut opiskelija kuitenkin repii larppaushousunsa kun joku edes mainitsee opinto-aikojen rajauksen, valintajärjestelmän uudistuksen tai opintotuen nopeampaan valmistumiseen kannustavat rakenteet.  

Suomi tarvitsee enemmän työtä säilyttääkseen hyvinvointinsa. Enää ei työn tuottavuuden parantaminen yksin riitä. Työn määrää on lisättävä. On päivän selvää, ettei nuoremmalla iällä valmistuminen yksin ratkaise demografiamme ja hyvinvointi-illuusiomme ongelmia. Korkeakouluopinnot on aloitettava aikaisemmin ja ne on suoritettava lyhyemmässä ajassa. Työuran aikana työpäivien on oltava pidempiä ja lomien lyhyempiä. Eläkeaikaa on lyhennettävä joko eläkeikää nostamalla tai elinikää laskemalla. Itse valitsen mieluummin vaihoehdoista ensimmäisen.

Näitä meidän keihäänkärkien on vaadittava. Meidän on vaadittava enemmän työtä itseltämme, kanssaopiskelijoilta ja kaikilta muiltakin terveiltä ja työkykyisiltä ihmisiltä. Opintotuen ostovoiman säilyttäminen oli tärkeä tavoite, mutta hyvinvointivaltion pelastaminen työllä on vieläkin tärkeämpi.