Olet täällä

Etäinen TYY kehittyy palautteen perusteella

| 10.10.2011

TYYn nettisivuilla pystyi kahden viikon ajan jättämään palautetta ylioppilaskunnan toiminnasta. Palautetta tuli kiitettävästi, ja se huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Jotain hyvääkin olemme saaneet aikaan, sillä avajaiskarnevaalia, palveluita ja koulutuksia kiiteltiin. Silti kehitettävää-luokkaan kuuluvaa palautetta saimme huomattavasti enemmän. Karkeasti ottaen palautteen voisi jakaa seuraaviin ryhmiin: filiaalit, TYYn toimijoiden etäisyys, alayhdistysavustukset ja sidosryhmät.

Erityisesti Raumalta annettu palaute on ollut erittäin kriittistä. Harmistuneita oltiin siitä, etteivät TYYn palvelut ulotu Raumalle saakka. Tämä on totta kirjaston, saunan ja lainatavaroiden osalta, mutta muut palvelut ovat käytössä muuallakin. Sihteerien neuvontapalvelut ja lakineuvonta ovat tavoitettavissa sähköpostilla ja puhelimella. Palautteen pohjalta mietitään kuitenkin, miten toimintaa voitaisiin näiltä osin parantaa, ottaen kuitenkin huomioon, että kaikkia fyysisiä palveluita on mahdotonta tarjota samassa mittakaavassa jokaisella paikkakunnalla.

TYYn kaikkein tärkeintä roolia ei filiaaleja koskevissa palautteissa huomioitu lainkaan: tehdessään koko yliopistoa koskevaa edunvalvontatyötä TYY ei edes halutessaan voisi jättää huomiotta Rauman ja Porin filiaaleja vaan niiden asioita pyritään parantamaan samalla tavalla kuin Turussakin sijaitsevien yksiköiden. Taloudelliselta kannalta katsoen edunvalvonta on myös merkittävin osa TYYn toiminnasta. Ongelma onkin ehkä enemmän siinä, ettei Raumalla tai Porissa sen paremmin kuin Turussa hahmoteta päivittäisen näkymättömän edunvalvontatyön keskeisyyttä, eikä TYYn toimistossa ole vielä keksitty, miten siitä viestittäisiin tiiviisti ja kiinnostavasti.

"Sisäänpäinlämpeävä" ja "pikkupukutakkisista miehistä ja kireistä cv-haukkanaisista" koostuva TYY koettiin pelottavaksi. On harmi, että TYYn toimijat nähdään tällaisina, vaikka moista vaikutelmaa yritetään kyllä välttää. Koulutukset, edustaminen alayhdistysten tilaisuuksissa, erilaiset infot esimerkiksi valiokuntien toiminnasta ja muut vastaavat keinot ovat osittain olemassa juuri siksi, että aktiiviset ylioppilaskuntatoimijat tulisivat tutummiksi ja vähemmän "pelottaviksi", vaikkei tässä varmasti tulla koskaan onnistumaan täydellisesti.

Alayhdistysten avustuksissa sekä kiiteltiin että arvosteltiin jakoperusteita. Epäiltiin jopa, että toiminta-avustukset arvotaan sattumanvaraisesti, vaikka nyt parin vuoden ajan käytössä ollut pisteytysjärjestelmä on olemassa juuri siksi, että oikeasti arvioitaisiin yhdistysten toimintaa. Yleisesti sekä toiminta- että projektiavustusten ohjeistusta toivottiin selkeämmäksi.

Mielenkiintoinen poliittinen kysymys on yritysyhteistyö, joka yhtä palautteenantajaa harmitti ylipäänsä olemassaolollaan, ainakin suuryritysten kanssa. Toinen taas toivoi enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Juuri tällaiset linjanvedot ovat niitä, joiden vuoksi edustajistovaaleissa kannattaa äänestää. Yhdessä palautteessa taas vieroksuttiin poliittisten ideologioiden läsnäoloa ylioppilaskunnassa.

TYYtymättömyysviikkojen yksi ongelma oli, ettei meillä TYYn toimistolla ole suoraa mahdollisuutta vastata annettuun palautteeseen. Siksi tässä on hyvä kohta nostaa esille myös Turun ylioppilaskyläsäätiötä, tai paremminkin TYYn toimintaa suhteessa TYS:öön, koskeva palaute. TYS:n päätöksiä asukasdemokratiaa koskien epäiltiin laittomiksi ja TYYn edustajien perehtyneisyyttä heikoksi. Kaikkien asiaan liittyvien tahojen viesti oli tältä osin selvä, eikä TYS:n hallituksen päätöksissä ollut moitetta lakiteknisestä näkökulmasta. Esitystä oli myös muokattu asukkaiden toivomaan suuntaan. Näiltä osin pidän tätä palautetta perusteettomana.

Yleisesti ottaen kehitettävää löytyy erityisesti viestinnästä, sillä monet kehitysideat liittyivät suoraan viestintään tai niitä voisi edistää parhaiten viestimällä toiminnasta paremmin. Edunvalvontatyön näkymättömyys palautteessa asettaa selvän haasteen ylioppilaskunnalle, koska jäsenten tulisi tunnistaa ydintehtävän toteutuminen. Muuten TYY tietysti tuntuu tärkeilevien snobien leikkikentältä, mitä se ei todellakaan ole.

Rauli Elenius

TYYn hallituksen puheenjohtaja