Olet täällä

Koulukiusatusta korkeakoulukiusatuksi?

| 12.09.2011

Minua vaivaa edelleen muisto omilta kouluajoiltani eräästä pojasta, joka joutui päivittäin aggressiivisen henkisen ja ajoittain myös fyysisen väkivallan kohteeksi. Hän oli koko koulun silmätikku, koska hän oli erilainen kuin muut. Tuolloin en osannut tehdä mitään: en kiusannut häntä, mutta en myöskään uskaltanut puuttua asiaan. Välillä edelleen mietin, mitä tälle pojalle tapahtui ja missä hän on nykyään. Millaiset lähtökohdat elämään antaa jatkuva, vuosia kestänyt kiusaaminen?

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus kertoo karua kieltään siitä, ettei kiusaaminen välttämättä lopu edes yliopistossa. Tutkimuksen mukaan joka kahdeskymmenes yliopisto-opiskelija on kokenut kiusaamista ja jopa kymmenen prosenttia kertoo nähneensä sitä. Tutkimuksesta paljastuu myös, että noin puolet yliopistossa kiusaamista kokeneista opiskelijoista on kokenut kiusaamista jo kouluaikoinaan. Kiusaaminen on siis eräänlainen jatkumo: kerran kiusattu, aina kiusattu? Tällaisten numeroiden edessä on vaikea uskoa, että kouluaikoina tuntemani kiusattu poika olisi päässyt kierteestä irti. 

Yliopistoyhteisön jäseniltä pitäisi voida odottaa ehkä jopa normaalia korkeampaa älykkyyttä ja hienotunteisuutta. Silti kiusaamisen syyt yliopistossa ovat samat kuin ala-asteella: vammaisuus, oppimishäiriöt, ulkonäkö. Erilaisuuden hyväksyminen näyttää olevan myös yliopistossa välillä kovin vaikeaa. Syrjiminen ja eristäminen yhteisöstä heikentävät yksilön opiskelukykyä ja voivat vaikuttaa myös tulevaisuuden mahdollisuuksiin toimia työelämässä. Työelämässä taas pahimmassa tapauksessa voi odottaa työpaikkakiusaaja uutta uhriaan.

Näin sanottuna maailma näyttäytyy melko raadollisena, mutta jokainen meistä voi omalla toiminnallaan olla vähentämässä kiusaamista ja tekemässä yliopistosta turvallisen, vastaanottavaisen ja suvaitsevaisen yhteisön jokaiselle. Avainasioita ovat erilaisuuden hyväksyminen ja vaaliminen, toisen ihmisen kunnioittaminen, uusien asioiden ja erilaisten ihmisten kohtaaminen avoimin mielin sekä itsestään ja toisista huolen pitäminen. Otetaan opiskeluaika seikkailuna ja mahdollisuutena, jota erilaiset ihmiset rikastuttavat!
 

Milja Henttonen

hallituksen jäsen (sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, tuutorointi)