Olet täällä

Kunnallispolitiikkaa!

Lauri Lahoniitty | 29.03.2010

Turku on ollut viime aikoina paljonkin esillä valtakunnallisissa tiedotusvälineissä. Positiivissävytteistä uutista saa kuitenkin etsimällä etsiä, sillä uutiset TYYn kotikaupungista ovat olleet lähinnä surullisia. Eilinen Kakolanmäen tulipalo, Myllysillan romahtaminen, apulaiskaupunginjohtajan viraltapano ja entisen ministerin kuulustelut ovat kaikki esimerkkejä siitä, millaisessa valossa Turku voidaan nähdä sen rajojen ulkopuolella.

Turkua voi kaikesta huolimatta tuoda esille myös positiivisessa valossa. TYY tekee tämän jalon päämäärän saavuttamiseksi yhteistyötä esimerkiksi Turku 2011 –säätiön kanssa ja pyrkii omalta osaltaan tuomaan Turun kulttuuripääkaupunkihankkeelle näkyvyyttä omissa tapahtumissaan ja viestinnässään.

Vaikuttamistyötä kaupungin suuntaan TYY tekee pääasiassa Ryhmä 30 000:n kautta. Ryhmässä ovat mukana TYY, Åbo Akademis Studenkår, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ja Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia, ja se edustaa nimensä mukaisesti noin 30 000 opiskelijaa. Ryhmän tarkoituksena on tuoda esille opiskelijoita yleisesti kiinnostavia ja huolettavia asioita kaupungin päättäjien keskuudessa. Huomioiden sen, että opiskelijat muodostavat yhden kuudesosan Turun kaupungin asukasluvusta, kuuluu heidän äänensä huolestuttavan harvoin.

Vastikään avattiin Turun Sanomien verkkosivuilla Ryhmä 30 000 –blogi, jonka kirjoittajina toimivat neljän ylioppilas- ja opiskelijakunnan aktiivit ja työntekijät. Blogissa tuodaan julkiseen keskusteluun opiskelijan näkökulmaa ja mielipiteitä sekä pyritään erikseen nostamaan esille erityisesti opiskelijoita koskevia asioita.

Tiesitkö, että myös sinä voit vaikuttaa Turun kaupungin asioihin? Niinpä! En uskomattomasta väitteestäni huolimatta kirjoita puutaheinää, vaan todella kovaa faktaa. Jokaisen kansalaisen ulottuvilla olevia vaikutusväyliä löytyy mm. Turun kaupungin sivuilta: http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=12776&culture=fi-FI&contentlan=1.

Lauri Lahoniitty

TYYn hallituksen jäsen

Alayhdistykset, viestintä


Lauri Lahoniitty