Olet täällä

Liike on elämää

Joel Uusi-Oukari | 07.02.2010

Korkeakouluopiskelijoiden liikuntamahdollisuudet ja niihin vaikuttaminen ovat olleet lähiaikoina aiempaa vahvemmin esillä TYYssä. Vuoden 2009 lopulla edustajisto kirjasi TYYn poliittiseen linjapaperiin tavoitteet liikuntatilojen lisäämisestä ja paikallisen yhteistyön kehittämisestä liikuntamahdollisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Asia oli esillä myös vuoden ensimmäisessä edustajiston kokouksessa.

Viime vuoden lopussa perustettiin Turun korkeakoululiikunnan työryhmä, jonka tavoitteena on nykyisten liikuntamahdollisuuksien kartoittaminen ja alueellisen kehittämisen suunnittelu. Opiskelijat ovat työryhmässä hyvin edustettuina,  mutta edistystä ei saada aikaan pelkästään TYYn tai edes kaikkien turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden voimin, vaan tukea tarvitaan korkeakouluilta, Turun kaupungilta ja valtiolta.

Vaikuttaminen mahdollisimman laajalla tasolla on tarpeellista, jotta kehitykselle on edellytyksiä. Opiskelijoiden liikuntaliiton hallitusohjelmatavoitteelta toivotaan suuntaa, joka ohjaisi resursseja ja päätäntävaltaa paikalliseen yhteistyöhön nykyistä tehokkaammin. Aluehallinnossa liikunta-asiat ovat lääninhallituksen hoidossa, jonka asiantuntijaelimenä toimii liikuntaneuvosto.  Piakkoin nimitettävään uuteen liikuntaneuvostoon on tärkeää saada opiskelijaedustus, jotta opiskelijanäkökulma on edustettuna, kun päätöksiä tehdään läänitasolla. TYYssä hallitus pureutuu kokouksissaan korkeakouluopiskelijoiden liikunnan kehitystä koskeviin kysymyksiin lähiviikkoina.

Onneksi liikunta ei ole pelkkää politiikkaa ja japattelua, vaan TYYssä päästään tositoimiin lähiaikoina Ystävänpäivän rusettiluistelussa sekä perinteisessä Fastlaskiaisessa. Hyötyliikuntaa voi saada myös kiipeämällä pitkät portaat yliopistonmäelle 18.2., jolloin yliopiston päärakennuksessa järjestetään ylioppilaskuntien yhdistymisen kunniaksi vuosipäiväjuhla. Tapahtumista tarkemmin tapahtumakalenterissa TYYn nettisivuilla.

-
Joel Uusi-Oukari