Olet täällä

Akatemiatalolla

| 07.09.2009

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jukka Vornasen tervehdys lukuvuoden avajaisissa 3.9.2009

Arvoisa kansleri, arvon rehtori, hyvä yliopistoyhteisö.

Kauan puhuttu ja puuhattu yliopistouudistus on nyt astunut toimeenpanovaiheeseen. Uusi yliopistolaki on eduskunnan toimesta hyväksytty ja yliopistot valmistautuvat vuodenvaihteeseen. Turussa olemme nyt entistä lähempänä kahden yliopiston yhdistymistä ja uuden aiempaa vahvemman Turun yliopiston syntyä.

Nyt syyskuussa 2009 uudistuksen viimeistely on ennen kaikkea yliopistojen oma tehtävä. Uuden yliopistolain puitteissa Suomen yliopistot hakevat nyt omia vahvuuksiaan ja vahvistavat profiilejaan. Uudet strategiat ovat valmistelussa ja uudet johtosäännöt keskustelun alla. Turun yliopistossakin olemme nyt tärkeiden kysymysten edessä, sillä syksyn aikana määritetään kauas tulevaisuuteen vaikuttavat linjat. Mitkä ovat Turun yliopiston vahvuusalueet? Millainen on uusi hallintorakenteemme? Millaisten periaatteiden varaan me yliopistomme rakennamme?

Näistä edellä mainituista kysymyksistä erityisesti hallintorakenne on ollut viime viikkoina suosittu keskustelunaihe. Uutta johtosääntöä suunnitellessamme, meidän on tärkeää muistaa, kuinka hallintorakenteetkin kuvaavat toimintakulttuuriamme. Kuka päättää ja mitä? Uutta hallintorakennetta suunniteltaessa hallintotasojen erilaiset roolit on muistettava ottaa huomioon. Ylätason hallinnossa strateginen päätöksentekokyky on nykytilanteessa välttämättömyys, ja uskon, että uuden lain myötä meillä on entistä toimintakykyisempi yliopiston hallitus. Hallinnon alimman tason tehtävänä on puolestaan yliopiston käytännön toiminnan toteutus. Laitostaso on se taso, jolla yliopiston hallinto kohtaa päivittäin yhteisön jäsenet.

Elokuun lopussa Opetusministeriölle lähetetyssä Turun yliopiston strategialuonnoksessa yliopistomme arvoiksi kirjattiin eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys. Näistä yhteisöllisyys on jotain sellaista, mikä yliopistolla voidaan rakentaa vain laitoksilla, organisaation alimmalla tasolla. Sitoutuakseen yhteisöön, yhteisön jäsenten on koettava voivansa vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Uuden Turun yliopiston tämän hetkisessä johtosääntöluonnoksessa laitostason hallinto on esitetty kuitenkin järjestettäväksi yksilöjohtajamallin mukaan. Tässä yhteydessä on todella tärkeää punnita muutoksella saavutettavia hyötyjä niihin hyötyihin jotka sillä hukataan. Ovatko muutospaineiden syyt sellaisia, että ne todella vaativat kollegiaalisesta päätöksenteosta luopumista?

Kun itse neljä vuotta sitten aloitin opiskeluni täällä Turun yliopistossa, muistan kuinka kaikkien muiden uusien ja hienojen asioiden ohella erityisesti kollegiaalinen päätöksenteko teki minuun vaikutuksen. Päätöksentekojärjestelmä, jossa koko yhteisö oli edustettuna kaikilla hallinnon tasoilla, tuntui tasa-arvoiselta ratkaisulta. Se tuntui sivistyneeltä.

Kuluneena vuonna on tehty paljon töitä uuden yliopiston eteen ja syksyn myötä työnteko jatkuu. Uskon vilpittömästi, että mikäli syksyn aikana teemme itsemme näköisiä maltilla harkittuja päätöksiä, luomme rungon entistä arvostetummalle Turun yliopistolle. Yliopistolle, joka luo tutkimukselle ja opetukselle entistä paremmat puitteet.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan puolesta toivotan teille hyvää alkanutta lukuvuotta.