Olet täällä

Yliopistolaki on, laitosneuvostot eivät?

| 05.08.2009

Elokuun 1. päivänä alkoi uuden yliopistolain täytäntöönpanovaihe. Syksyn aikana yliopistot valmistautuvat uuteen vuoteen ja uuteen lainsäädäntöön. Kevään kiivas lakivääntö sai lopulta puolikelvollisen päätöksen, kun laki hyväksyttiin kesäkuun 16. päivä perustuslakivaliokunnan vaatimin muutoksin. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten suhteen yliopistot saivat lopulta hieman enemmän itsemääräämisoikeutta ja ulkopuolisten minimiosuus laskettiin enemmistöstä 40 prosenttiin. Näissä puitteissa Turun yliopiston yliopistokollegio on päättänyt, että vuosina 2010 – 2013 Turun yliopiston kymmenen hengen hallituksessa on neljä ulkopuolista jäsentä.    Lain valmistumisesta ja pienistä voitoista huolimatta vaikeita kysymyksiä on edelleen edessä. Lakimuutoksen myötä yliopistot laativat nyt kiireellä strategioitaan ja uudistavat johtosääntöjään. Erittäin suuri kysymys tulee olemaan laitosneuvostojen tulevaisuus, sillä uuden johtosäännön luonnos esittää niiden lakkauttamista. Viime kevään yliopistodemokratiakeskustelujen jälkeen on käsittämätöntä miten kollegiaalista päätöksentekoa ollaan nyt laitostasolla rapauttamassa. Tehokkuuden nimissä ollaan luomassa järjestelmää, jossa laitosjohtajat yksinvaltiaina johtavat laumaansa. Osa laitosjohtajista hoitaisi tehtävänsä epäilemättä valistuneesti, mutta tahdommeko me aurinkokuninkaita saati diktaattoreita? Nykyiset kolmikantaiset laitosneuvostot luotiin –70-luvulla hyvin perustein: miksi rikkoisimme toimivan mallin?    

Ylioppilaskunta ja muut yliopistoyhteisön toimijat lausuvat uudesta johtosäännöstä syyskuun alussa, ja onkin mielenkiintoista nähdä huomioidaanko jatkovalmistelussa laitosneuvostoja puoltavia kantoja. Uuden ylhäältä alaspäin suuntautuvan johtamismallin hengessä kun on kovin helppoa sivuuttaa alaportaan toiveet ja jättää ”vaikeat” päätökset yläportaan käsiin. Tältä pohjalta laitosneuvostojen kohtalo on hyvin pitkälti yliopiston hallituksen käsissä ja käytännössä asiasta päättää uuden yliopiston ensimmäinen hallitus. 

Turun yliopiston yliopistokollegio valitsee uudelle yliopistolle hallituksen elokuun 10. päivä.