Olet täällä

TYY ei kiivaile kiireen puolesta

| 26.05.2009

Vastine Juhani Heimosen kolumniin Turun Sanomissa 21.5.
http://www.turunsanomat.fi/mielipiteet/?ts=1,3:1009:0:0,4:9:0:0:0;4:8:0:1:2009-05-21;4:139:0:0:0;4:140:0:0:0,104:8:611897,1:0:0:0:0:0

Julkaistu TS 26.5.

Katsomme tarpeelliseksi vastata Juhani Heimosen kolumniin Hoppu ja tunku opintoputkeen (TS 21.5.). Väärinkäsitysten välttämiseksi haluamme korostaa, että kirjoittajan tavoin myös TYY suhtautuu erittäin kriittisesti sellaisiin akateemista vapautta rajoittaviin toimiin, joista yleensä puhutaan opintoputki-sanan yhteydessä. Olemme jo aiemmin toisaalla (HS 21.3. C7) tuoneet esille epäilyksemme koko valmistumisiän alentamispyrkimysten mielekkyydestä.

Opintoajalla tarkoitetaan opintojen aloittamisesta valmistumiseen kuluvaa aikaa. Valmistumisiällä puolestaan viitataan siihen, miten vanha opiskelija on valmistuessaan. Näiden kahden käsitteen välinen ero näyttää Heimoselta jääneen huomaamatta.

Opintoaikoja on pyritty lyhentämään viime vuosina eri toimin, muun muassa lukuvuoden 2005–2006 alusta voimaan astuneella opinto-oikeuden ajallisella rajauksella. TYY suhtautuu kriittisesti opintoaikoja kiristäviin toimiin, sillä TYYn mielestä yliopistokoulutuksen tavoitteena tulee olla akateeminen sivistys pelkän määräajassa suoritettavan tutkinnon sijaan.

Opintoaikojen lisäksi valmistumisikään vaikuttaa kuitenkin myös kaikki se, mitä tapahtuu ennen kuin opiskelija aloittaa opintonsa. Kansantaloudellisista ja muun muassa huoltosuhteeseen liittyvistä syistä jotkut tahot pitävät tarpeellisena pyrkiä alentamaan valmistumisikää. Vaikka TYY kyseenalaistaakin tavoitteen mielekkyyden, haluamme osallistua asiasta opetusministeriön asettamassa työryhmässä ja julkisuudessa käytävään keskusteluun.

Turun Sanomissa 7.5. julkaistussa mielipidekirjoituksessamme toimme esiin, että yleinen asevelvollisuus vaikuttaa valmistumisikään todennäköisesti paljon merkittävämmin kuin esimerkiksi sinänsä puutteellinen opinto-ohjaus yliopistoissa ja toisella asteella. Olisi älyllisesti epärehellistä unohtaa tietoisesti asevelvollisuuden vaikutukset ja tyytyä vaikuttavuudeltaan vähäisempiin toimenpiteisiin, jos valmistumisikää todella halutaan laskea.

Tarkoituksemme ei ole väittää yleisen asevelvollisuuden olevan ainoa suomalaisopiskelijoiden korkeaan valmistumisikään vaikuttava tekijä, kuten Juhani Heimonen näyttää ymmärtäneen. Tarkoituksemme ei myöskään ole tukea pyrkimyksiä, joilla yliopistoista pyritään tekemään maistereja liukuhihnalta suoltavia tutkintotehtaita. Kolumnin loppuun sijoitetussa heitossa meidät esitetään akateemisen elitistisyyden malliesimerkkeinä. TYY sanoutuu irti tästä elitistisyydestä eikä kannata ihmisten luokittelemista heidän koulutustaustansa perusteella, kuten Juhani Heimonen ehdottaa.

Jukka Vornanen
Hallituksen puheenjohtaja

Elias Laitinen
Koulutuspoliittinen vastaava

Turun yliopiston ylioppilaskunta