Olet täällä

YTHS:n tutkimus: Päihteiden käyttö vähentynyt, mielenterveyden ongelmat runsaita

Jaa +

Uutinen | 13.2.2017

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on tuottanut tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden terveydestä vuodesta 2000 lähtien.

Nyt jo viidettä kertaa tehdyssä korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa kartoitettiin laajasti opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä sekä näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Tutkimuksessa oli mukana myös erityisteemoja, kuten kiusaamis-, vainoamis- ja väkivaltakokemukset, istuminen sekä opiskelun ja perheen yhteensovittaminen. Tutkitun ajankohtaisen tiedon tarve korostuu muun muassa meneillään olevassa sote-uudistuksessa, joka vaikuttaa myös korkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelujen järjestämiseen.

”Kehittämistyön tulee perustua tutkittuun tietoon”, sanoo YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta. ”Yliopisto-opiskelijoiden terveyteen, opiskelukykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä on nyt saatavilla vertailukelpoista tietoa jo 16 vuoden ajanjakoslta.”

Tutkimuksen tuloksia:

  • Opiskelijat käyttävät entistä vähemmän päihteitä. Sosiaaliset paineet alkoholinkäyttöön ovat kuitenkin ennallaan.
  • Sekä päivittäinen että satunnainen tupakointi on vähentynyt, mutta nuuskan käyttö on vähitellen yleistynyt.
  • Mielenterveyden ongelmat ovat opiskelijoilla yhä runsaita. Diagnosoidun masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden osuus on merkittävästi lisääntynyt vuodesta 2000 alkaen.
  • Opiskelijoista 33 % koki runsaasti stressiä. Yleisimmin stressiä aiheutti esiintyminen ja vaikeus saada otetta opiskelusta. Naiset kokivat yleisemmin opiskelu-uupumista kuin miehet.
  • Tilanne opintoihin saatavassa ohjauksessa on kohentunut yliopisto-opiskelijoilla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Nyt 36 % heistä piti saamaansa ohjausta hyvänä tai erittäin hyvänä, kun aiemmin osuus vaihteli 21 %:n ja 28 %:n välillä.
  • Opiskelijamiehistä 36 % ja -naisista 26 % oli ylipainoisia.
  • YTHS:n puhelinpalvelut ja digitaaliset palvelut ovat korvanneet vastaanottokäyntejä.
  • Yli puolet opiskelijoista oli kokeillut tai käyttänyt jotain terveyteen tai hyvinvointiin liittyvää mobiilisovellusta. Yleisimmin oli käytetty liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä sovelluksia.

”Olen huolissani siitä, että opiskelijoiden psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet kaikilla mittareilla. Toimeentulon epävarmuus, tutkintoaikojen rajaus sekä yleinen suorituskeskeisyyttä korostava ilmapiiri näkyvät opiskelijoiden kasvaneina paineina. Toivon, että osa tuloksista selittyy asenneilmapiirin muutoksella: mielenterveyden ongelmiin uskalletaan hakea apua vapaammin. Ehdoton omillaan pärjäämisen tavoitteleminen on menettänyt asemiaan”, kommentoi TYYn hallituksen puheenjohtaja Miika Tiainen tutkimuksen tuloksia.

Lue tutkimuksesta ja sen tuloksista tarkemmin YTHS:n sivuilla.

Lisää tietoa tutkimuksesta sekä koko tutkimus pdf-muodossa löytyy täältä.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 2016 kokonaisvastausprosentti oli 31, ammattikorkeakouluopiskelijoilla 25 % ja yliopisto-opiskelijoilla 37 %. Miesten vastausaktiivisuus oli 22 %. Miesten aliedustusta lukuun ottamatta vastanneet edustivat hyvin kohdejoukkoa.Vuonna 2017 korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus on osa Suomi 100 -ohjelmaa.