Olet täällä

Ylioppilaskunta onnittelee Vuoden opettaja ja opintojakso -palkintojen saajia

Jaa +

Uutinen | 4.9.2015

Turun yliopiston lukuvuoden avajaiskarnevaalissa 3.9. palkittiin Vuoden opettaja, opintojakso sekä kieliteko. Vuoden opettaja sekä vuoden opintojakso valitaan yliopistolla vuosittain. Valinnan tekevät  yliopisto ja ylioppilaskunta yhdessä. Vuoden opettajaa    valittaessa    painopisteinä    olivat vuorovaikutteinen,    innostava    ja    hyvää  opiskeluilmapiiriä   edistävä   opetus. Ehdotuksen saattoi tehdä  vähintään   kaksi   opiskelijaa,   TYYn   alayhdistys, vähintään kaksi henkilökunnan jäsentä tai yliopiston yksikkö.

 

Tänä vuonna vuoden opettajaksi valittiin Sanna Mäki maantieteen laitokselta. Perusteluina olivat muun muassa seuraavat ansiot:

"Sanna Mäki sai sekä henkilökunnalta että opiskelijoilta kiitosta erittäin
kokonaisvaltaisesta työstä opetuksen ja sen kehittämisen eteen. Erityisinä ansioina
hänen kohdalla mainittiin pedagogisesti monipuoliset opetusmenetelmät, työ
opetussuunnitelmien kehittämiseksi, opettajatuutorointi, opinnäytetöiden ohjaus,
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistäminen opetuksessa, palautteiden
monipuolinen hyödyntäminen ja henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen
edistäminen.

Työyhteisössä Sanna Mäki on pidetty ja luotettu. Häntä kuvattiin kyvykkääksi,
aloitteelliseksi ja ratkaisukeskeiseksi. Opiskelijat korostivat hänen rooliaan laitoksen
yhteisöllisyyden rakentajana. Myös hänen kiinnostus opiskelijoiden oppimista
kohtaan, lähestyttävyys ja palautteen huomioiminen saivat opiskelijoilta kiitosta."

 

Vuoden 2015 opintojaksona palkittiin kielikeskuksen johtajan Mike Nelsonin kurssi "English: Oral Presentation Skills".  Opintojakson valintaa perusteltiin muun muassa seuraavasti:

"English Oral Presentation Skills -kurssi on lääketieteen tohtorikoulutettaville
tarkoitettu opintojakso, joka keskittyy erityisesti tieteelliselle yleisölle suunnattujen
englanninkielisten esiintymisten kehittämiseen. Opintojakson vastuuopettaja
Michael Nelson on onnistunut välittömyydellään luomaan kurssille rennon ja
vapauttavan ilmapiirin, mikä on tukenut esiintymistaitojen kehittämistä. Kurssin
keskiössä on ollut vuorovaikutteisuus. Sitä on korostanut hyvin toteutettu
vertaispalaute.

Opintojakso ei pelkästään antanut välineitä osallistujille esiintymistaitojen
kehittämiseen, vaan sai osallistujat aidosti innostumaan esiintymisestä. Sekä
esiintymisestä että tutkimuksesta innostuneet yliopistolaiset ovat tärkeä voimavara
tieteelliselle ja yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle."

 

Lisäksi Turun yliopiston ylioppilaskunta palkittiin vuoden kieliteon palkinnolla edustajiston ja ylioppilaskunnan rinnakkaiskielisyyden kehittämisestä. Ylioppilaskunta on kiitollinen saamastaan huomionosoituksesta.

 

Ylioppilaskunta kiittää ja onnittelee lämpimästi Sannaa ja Mikea!