Olet täällä

Yliopiston tutkintolautakuntaa täydennetään

Jaa +

Hakukuulutus | 14.9.2020

TYY hakee varajäsentä Turun yliopiston tutkintolautakuntaan 31.12.2020 päättyvälle kaudelle.

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on tutkintolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten (lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskevat oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Tutkintolautakunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä edustaa yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja kaksi opiskelijoita. Lisäksi kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii finanssioikeuden professori Jaakko Ossa. Tutkintolautakunnan toimikausi on neljä vuotta, opiskelijajäsenten kuitenkin vain kaksi vuotta.

Opiskelijajäsenen haku alkaa maanantaina 14.9.2020. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) maanantaihin 28.9.2020 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua koulutuspoliittinen asiantuntija laatii valittavista esityksen TYYn hallitukselle. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajan lokakuussa.

► Hae tutkintolautakuntaan

Tutkintolautakunnan valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: hakemuksesta ilmenevä motivaatio tehtävän menestykselliseen hoitamiseen, kiinnostus opiskelijoiden oikeusturvakysymyksiin, aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnossa, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Koska lautakunta käyttää työssään julkista valtaa, eli tekee lainvoimaisia ratkaisuja yksittäisten opiskelijoiden asioissa ja koska Turun yliopiston hallintokieli on suomi, edellyttää yliopisto jäseniltä ja varajäseniltä erinomaista suomen kielen taitoa. 

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064