Olet täällä

Yliopiston tasa-arvotoimikuntaan haetaan jäsentä ja varajäsentä

Jaa +

Hakukuulutus | 17.11.2016

TYY hakee opiskelijajäsentä ja hänelle varajäsentä Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan toimikaudeksi 1.1.2017–31.12.2019.

Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä yliopistossa.  Opiskelijajäseneltä edellytämme aktiivista osallistumista tasa-arvotoimikunnan kokouksiin sekä tiivistä yhteydenpitoa TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaavan kanssa. Tämä sisältää sekä ennakkopalaverit ennen toimikunnan kokouksia että kokouksien kulusta raportoinnin.

Opiskelijajäsenten haku alkaa torstaina 17.11.2016. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 11.12.2016 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua TYYn hallitus tekee päätöksen jäsenten valinnasta 15.12.2016 kokouksessaan.

► Hae tasa-arvotoimikuntaan

Tasa-arvotoimikunnan valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: kiinnostus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistyöhön, toimikunnan tehtäviä tukevat soveltuvat opinnot, aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnossa, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Ville Ritola
tyy-sopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1078