Olet täällä

Yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään haetaan opiskelijoita

Hakukuulutus | 20.5.2020

Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään haetaan kahta varsinaista jäsentä ja kahta varajäsentä kaudelle 1.8.2020–31.7.2022.

Turun yliopiston Sote-akatemia vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin. Se yhdistää kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien sekä kauppakorkeakoulun osaamisen ja asiantuntemuksen. Sote-akatemia on keskeinen toimija yliopiston monialaisen ja monitieteisen opetuksen kehittämisessä.

Sote-akatemian ohjausryhmä ei ole päättävä elin. Sen keskeinen rooli on keskustella sekä käsitellä ja valmistella Sote-akatemian toimintaan kuuluvia ja sen johtoryhmään käsiteltäväksi meneviä asioita. Ohjausryhmän jäsenet edustavat kaikkia tiedekuntia.

Kaksi kertaa lukukaudessa järjestettävät kokoukset käsittelevät sekä koulutuksen että tutkimuksen teema-alueita.

Opiskelijajäsenten haku alkaa keskiviikkona 20.5.2020. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) maanantaihin 1.6.2020 kello 23.59 mennessä. Hakuajan päätyttyä koulutuspoliittinen asiantuntija tekee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. TYYn hallitus valitsee jäsenet ohjausryhmään kesäkuussa.

► Hae Sote-akatemian ohjausryhmään

Opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: kiinnostus monitieteisiin opintoihin ja niiden kehittämiseen, aiempi edunvalvontakokemus opiskelijajärjestöissä ja korkeakouluhallinnossa, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Päätöksellä pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064