Olet täällä

Yliopiston opiskelijoiden immateriaalioikeuksia käsittelevään työryhmään haetaan opiskelijajäseniä

Jaa +

Hakukuulutus | 1.12.2016

TYY hakee 2-3 opiskelijajäsentä Turun yliopiston opiskelijoiden immateriaalioikeuksia käsittelevään työryhmään. Työryhmän kausi on alustavasti maaliskuun 2017 loppuun.

Työryhmän tehtävänä tulee olemaan yliopiston yhteisten linjausten laatiminen opiskelijan immateriaalioikeuksien (Intellectual Property Rights) selkiyttämiseksi. Työryhmä keskittyy erityisesti sellaisiin opintosuorituksiin/kursseihin, joissa on ulkopuolinen taho mukana. Näissä tilanteissa keskeisimpiä kysymyksiä ovat oikeuksien siirrot, mahdolliset kompensaatiot ja opiskelijan sitoutuminen sopimuksen ehtoihin (esim. salassapito).

Opiskelijajäsenten haku alkaa torstaina 1.12.2016. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 11.12.2016 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija laatii valittavista esityksen TYYn hallitukselle.

► Hae työryhmän jäseneksi

Työryhmän valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: hakemuksesta ilmenevä motivaatio tehtävän menestykselliseen hoitamiseen, kiinnostus immateriaalioikeudellisiin ja opiskelijoiden oikeuksia koskeviin kysymyksiin, eri alojen opiskelijoiden monipuolinen edustus työryhmässä, aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnossa sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma työryhmässä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. 

 

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064