Olet täällä

Yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin haetaan opiskelijajäseniä

Jaa +

Hakukuulutus | 2.8.2016

Turun yliopiston kirjaston tieteenalakohtaisiin neuvottelukuntiin haetaan opiskelijajäseniä 1.9.2016 alkavalle kolmivuotiskaudelle. Turun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, joka palvelee ensisijaisesti Turun yliopiston piirissä suoritettavaa tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Kirjasto on yleinen tutkimuskirjasto ja avoin kaikille tietoa tarvitseville.

Kirjaston ja yliopistoyhteisön yhteistyöeliminä toimivat tieteenalakohtaiset kolme neuvottelukuntaa, joiden vastuualat jakautuvat seuraavasti:

  • kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta
  • humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta ja
  • lääketieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta

Kirjaston neuvottelukuntien tehtävänä on

  1. Edistää vuorovaikutusta ja toimia yhteistyöfoorumina kirjaston ja sen käyttäjien eli tiedeyhteisön ja opiskelijoiden välillä.
  2. Osallistua asiantuntijoina kirjaston hankkimien tietoaineistojen tieteenalakohtaisen tarjonnan kehittämiseen. Neuvottelukunnan jäsenet mm. toimivat asiantuntijoina käytössä ja tarjolla olevien aineistojen arvioinnissa ja käsittelevät aineistojen valintakriteerejä. 
  3. Osallistua kirjaston palvelutarjonnan kehittämiseen erityisesti tutkimuksen ja opiskelun tarvitsemien palvelujen osalta ja tieteenalojen erilaiset palvelutarpeet huomioiden.

Kirjaston neuvottelukuntiin haetaan kuhunkin yhtä (1) opiskelijajäsentä ja hänelle yhtä (1) varajäsentä 1.9.2016 alkavalle ja 31.7.2019 päättyvälle toimikaudelle. Poikkeuksena on kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta, johon haetaan kahta (2) opiskelijajäsentä ja heille kahta (2) varajäsentä. Opiskelijaedustajan tulee opiskella jossakin niistä tiedekunnista, joiden neuvottelukuntaan hän hakee.


HAKUAIKAA ON JATKETTU. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 4.9.2016 klo 23.59 mennessä.
Opiskelijajäsenten haku alkoi tiistaina 2.8.2016.

 

► Hae kirjaston neuvottelukuntiin

 

Neuvottelukuntien opiskelijajäsenten valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöissä ja yliopiston hallinnossa, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Päätöksellä pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja: pääsihteeri Rauli Elenius, tyy-paasihteeri@utu.fi, puh. +358 40 055 1931