Olet täällä

Yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan haetaan opiskelijajäseniä

Jaa +

Hakukuulutus | 11.2.2019

Turun yliopiston kielikeskuksen johtokuntaan haetaan yhtä opiskelijajäsentä ja yhtä varajäsentä 1.9.2021 päättyvälle kaudelle.

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus on Turun yliopiston erillinen laitos. Laitoksen johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa, hyväksyä laitoksen toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin linjaukset ja ohjelmat sekä vuosisuunnitelmat, tehdä kehittämistä koskevia aloitteita ja ehdotuksia sekä päättää resurssien käytön perusteista. Johtokunnassa on opiskelijajäsenten lisäksi edustus kaikista tiedekunnista.

Opiskelijajäsenten haku alkaa maanantaina 11.2.2019. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) torstaihin 21.2.2019 kello 23.59 mennessä. Hakuajan päätyttyä koulutuspoliittinen asiantuntija tekee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. TYYn hallitus valitsee jäsenet johtokuntaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

► Hae kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan

Opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi edunvalvontakokemus opiskelijajärjestöissä ja korkeakouluhallinnossa, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Päätöksellä pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064