Olet täällä

Yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan haetaan opiskelijajäsentä

Jaa +

Hakukuulutus | 17.11.2016

TYY hakee opiskelijajäsentä ja mahdollista varajäsentä Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2017–31.12.2019. Tarve varajäsenelle varmistuu joulukuun aikana.

 

Brahea-keskus on Turun yliopiston monitieteellinen erillislaitos, joka tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja ja rakentaa yhteyksiä yliopiston tuottaman asiantuntemuksen hyödyntämiseksi niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Keskuksen toiminta perustuu merkittävässä määrin kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.

 

Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa ja tehdä aloitteita sen kehittämiseksi. Johtokunta hyväksyy laitoksen toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin linjaukset ja ohjelmat, tekee ehdotuksen laitoksen vuosisuunnitelmaksi, päättää laitokselle myönnettyjen resurssien käytön perusteista sekä tekee esityksen laitoksen johtajan nimittämisestä.

Opiskelijajäsenten haku alkaa torstaina 17.11.2016. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 11.12.2016 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija laatii valittavista esityksen TYYn hallitukselle.

► Hae johtokuntaan

Johtokunnan valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: hakemuksesta ilmenevä motivaatio tehtävän menestykselliseen hoitamiseen, aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnossa, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064