Olet täällä

Yliopistokollegioon haetaan opiskelijaedustajaa

Hakukuulutus | 25.5.2016

 

Turun yliopiston yliopistokollegioon haetaan varsinaista jäsentä 31.12.2016 päättyväksi kaudeksi. Yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.

 

Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; valita yliopiston tilintarkastajat; vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

 

Opiskelijajäsenten haku alkaa keskiviikkona 25.5.2016. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 5.6.2016 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua ylioppilaskunnan hallitus tekee valinnan kesäkuun aikana.

► Hae yliopistokollegioon

Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: aiempi edunvalvontakokemus alayhdistyksissä ja yliopiston hallinnossa, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

 

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

 

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

 

Lisätietoja:

Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, p. +358 44 796 1064