Olet täällä

Yhteisillä liikuntapalveluilla parempaa opiskelu- ja työhyvinvointia

Jaa +

Uutinen | 6.3.2017

Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Yrkeshöskolan Novian yhteishanke Turun korkeakoululiikunta - yhteisillä liikuntapalveluilla parempaa opiskelu- ja työhyvinvointia on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 40 000 euron hankerahoituksen.

”Saimme toista vuotta putkeen hankerahoituksen ministeriöstä koskien korkeakoulujen liikuntapalvelujen yhdistymistä. Eli kyseessä on siis CampusSportin mahdollistava hanke”, kertoo liikuntakoordinaattori Joonas Niemi.

Hankkeen kokonaistavoitteena on selvittää ja muodostaa yhteiset liikuntapalvelut turkulaisille korkeakouluille. Ensimmäisenä hankevuonna 2016 rakennettiin yhteinen liikuntakonsepti ja yhteisten liikuntapalveluiden pilotti. Vuonna 2017 hankkeessa keskitytään toiminnan vakiinnuttamiseen hallinnollisesti, jotta CampusSport saadaan pysyväksi toimintamalliksi.

”Opiskelijoille tämä mahdollistaa laajat liikuntapalvelut huolimatta opiskelupaikasta. Tulevaisuudessa yhdistymisen toivotaan tuovan uusia yhteisiä tilaratkaisuja, joita yksittäisen korkeakoulun olisi vaikea muodostaa yksin”, Niemi sanoo.

”Monipuoliset ja edulliset korkeakoulujen liikuntapalvelut mahdollistavat kaikkien turkulaisten opiskelijoiden liikunnan, joka edistää opiskelukykyä ja pitää terveenä”, Niemi jatkaa.

Tutustu CampusSportiin www.campussport.fi