Olet täällä

Vuodenvaihteen tuomat muutokset Kelan etuuksiin

Uutinen | 5.1.2021

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksu, eli YTHS-maksu kevätlukukaudelta on maksettava Kelalle tammikuun loppuun mennessä

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksavat kaikki suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyi Kelalle 1.1.2021, kun aiemmin maksu maksettiin osana ylioppilaskuntien jäsenmaksua. YTHS palvelee ensi vuodesta alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluissa opiskelevia.

Korkeakouluopiskelijoiden on maksettava terveydenhoitomaksu Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021 tammikuun loppuun mennessä. Terveydenhoitomaksun suurus on 35,80 euroa lukukaudessa, yhteensä kevät- ja syyslukukauden osalta 71,60 euroa. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan täytyy maksaa maksu oma-aloitteisesti Kelan asiointipalvelussa.

Korkeakouluopiskelijat voivat nyt maksaa terveydenhoitomaksun Kelalle

Matkojen korvaaminen opiskeluterveydenhuoltoon ja palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon muuttuu

1.1.2021 alkaen korkeakouluopiskelijat ja ammattikorkeakouluopiskelijat saavat korvausta matkoista Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Matkat korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat opiskelijan kotiosoitteesta tehdystä matkasta lähimpään YTHS:n toimipisteeseen, josta opiskelijan tarvitsema hoito on saatavilla.  

Matkojen korvaaminen muuttuu myös tilanteissa, joissa annettu hoito maksetaan palvelusetelillä. Matkat korvataan jatkossa samalla tavoin kuin matkat hoitopaikkaan, joka on valittu terveydenhuoltolain mukaisen valinnanvapauden perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan asuinkunnan tai kuntayhtymän pääterveysasemaa.

Koronan vuoksi tehtävät muutokset opintolainahyvitykseen ja -vähennykseen

Opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella, jos opiskelija suoritti korkeakoulututkinnon syyslukukaudella 2020 (1.8. – 31.12.2020) ja valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia.

Kela lähettää maalis-huhtikuussa 2021 hylkäävän päätösehdotuksen kaikille niille syyslukukaudella 2020 valmistuneille opiskelijoille, joiden opiskeluaika ylitti opintolainahyvitykseen tai -vähennykseen oikeuttavan määräajan. Jos valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opiskelija voi pyytää Kelaa käsittelemään asian uudelleen. Uudelleenkäsittelypyynnössä opiskelija ilmoittaa, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja hänellä jäi kevätlukukaudella 2020 (1.1.–31.7.2020) suorittamatta ja miten koronaepidemia vaikutti siihen, että ne jäivät suorittamatta.

Koronaepidemian aiheuttama opintojen viivästyminen voidaan ottaa huomioon myös silloin, kun opiskelija on siirtänyt korkeakouluopintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi. Tämä koskee opiskelijaa, joka on saanut ensimmäisen opiskeluoikeutensa tutkinto-opintoihin syyslukukaudella 2020 tai kevätlukukaudella 2021 alkavaan koulutukseen, mutta joka aloittaa opintonsa vasta myöhemmin koronaepidemian vuoksi.

Ateriatuki nousee 0,36 euroa

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki nousee 0,36 euroa 1.1.2021. Tuki on siitä alkaen 2,30 euroa aterialta. Ateriatuen määrän nousu tarkoittaa käytännössä sitä, että Kela maksaa korkeakouluopiskelijan ateriasta aiempaa suuremman osuuden ja korkeakouluopiskelijan maksama osuus pienenee. Perushintaisen opiskelija-aterian hinta ennen ateriatuen vähentämistä saa olla enintään 5,00 euroa. Ateriatuen vähentämisen jälkeen opiskelijan maksettavaksi jää perushintaisesta opiskelija-ateriasta enintään 2,70 euroa.

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2021 alussa. Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Myös asumismenoksi hyväksyttävän vesimaksun määrä suurenee hiukan. Vuonna 2021 erikseen maksettavana vesimaksuna hyväksytään henkilöä kohden 19 e/kk.

Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia asumistuen perusomavastuu pienenee hieman. Hakijan täysimääräiseen asumistukeen oikeuttavat tulot voivat siis olla hieman suuremmat kuin vuonna 2020. Perusomavastuuta ei ole vuonna 2021 ollenkaan, jos ruokakunnan tulot ovat enintään 606 e/kk lisättynä 100 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 224 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden.

Toimeentulotuen perusosa suurenee

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuonna 2020 perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on ollut 502,21 e/kk. Vuoden 2021 alusta alkaen se on 504,06 e/kk. Toimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen vesimaksu nousee hieman. Vuonna 2020 vesimaksuna hyväksyttiin 21,60 euroa henkilöä kohden. Vuonna 2021 vesimaksuna hyväksytään 22,80 e / henkilö.

Kelan uutinen aiheesta