Olet täällä

Vuoden opettaja Outi Veivo kannustaa asiantuntemukseen, innostukseen ja yhdessä tekemiseen

Jaa +

Uutinen | 5.9.2018

Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta valitsivat jälleen vuoden opettajan opiskelijoilta ja henkilökunnalta tulleiden ehdotusten perusteella. Tulokset julkistettiin 4.9. avajaiskarnevaaleilla.

Vuoden opettajaksi valittiin ranskan kielen ja kääntämisen yliopisto-opettaja Outi Veivo. Ehdotusten perusteella Veivolla on kyky luoda kannustava ja lämmin opiskeluympäristö, jossa jokainen opiskelija tuntee itsensä tärkeäksi. Veivo kokee, että opettamisessa tärkeitä asioita ovat asiantuntemus, innostus ja yhdessä tekeminen.

”Asiantuntemus opetuksessa tarkoittaa myös teknologioiden hyödyntämistä, jolloin pääsen sisällyttämään opetukseen myös sellaisia asioita, joista on opiskelijoille hyötyä työelämässä”, Veivo toteaa.

Yliopisto on paikka, jossa niin opiskelijoilla, opettajilla kuin tutkijoillakin on mahdollisuus innostua siitä, mitä he tekevät. Veivon mukaan opetuksessa motivoivinta onkin se, kun huomaa innostuksen kipinän syttyvän opiskelijoissa. Ja kun jokainen antaa oman erityisosaamisensa kokonaisuuteen on opetuskin laadukkaampaa.

”Minulle on kunnia, että opiskelijat ehdottivat minua vuoden opettajaksi. Heitä vartenhan täällä ollaan”, Veivo summaa.

 Avajaiskarnevaaleilla palkittiin myös vuoden opintojakso ja kieliteko

Vuoden opintojaksoksi valittiin oikeussosiologian erikoistumisjakso. Kurssilla on onnistuttu välittämään kallisarvoisia tietoja ja taitoja kuten lakien vaikutusarviointitapoja, lainvalmistelun laatumittareita sekä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmetodeja raikkaalla ja opiskelijakeskeisellä tavalla. Oikeussosiologian erikoistumisjaksolla vastuuopettajana on toiminut professori Anne Alvesalo-Kuusi, joka otti palkinnon vastaan yhdessä tutkijatohtori Liisa Lähteenmäen ja tohtorikoulutettava Johanna Vanton kanssa.

Erillinen kunniamaininta myönnettiin kemian laitoksen opettajatuutoroinnin ohjausmallille. Erinomaisen mallin avulla opiskelijat on haluttu sitouttaa entistä paremmin kemian opintoihin.

Vuoden kieliteko myönnettiin Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykölle, joka on laatinut selvityksen Suomen kansallisesta kielivarannosta. Tutkimusavustajana selvityshankkeessa toimi ranskan kielen post doc -tutkija Milla Luodonpää-Manni.

Opetusministeriön tilaamassa selvityksessä tarkastellaan monipuolisen aineiston pohjalta sekä koulutusjärjestelmän kaikilla asteillaan tuottamaa että sen ulkopuolella karttuvaa kielivarantoamme. Selvitys toimii pohjana kansallisen kielistrategian laatimiselle

Pyykkö luovutti palkintosumman edelleen Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskukseen, Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämiseen.