Olet täällä

Vuoden 2021 alussa laajenevan YTHS:n palveluverkko on julkistettu

Uutinen | 13.2.2020

Kela vahvisti laajentuvan YTHS:n palveluverkon. Laajentumisen myötä YTHS palvelee kaikkiaan 52:lla paikkakunnalla, joista 21 palvelupistettä on YTHS:n omia ja 31 yhteistyökumppaneiden järjestämiä. YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä on 95% kaikista korkeakouluopiskelijoista.

YTHS:n Omana toimintana tuotettavan palvelupisteen asiakaspohjaksi määriteltiin 2000 opiskelijaa. Suunterveyden palvelut tuotetaan itse, mikäli paikkakunnalla on vähintään 4000 opiskelijaa. Turussa ja Porissa on jatkossa siis YTHS:n palvelupiste, josta opiskelija saa myös suunterveyden palvelut. Päätöksen myötä Poriin avataan kokonaan uusi YTHS:n oma palvelupiste. Aikaisemmin Porin yliopistokeskuksessa opiskelevien terveyspalvelut on toteutettu yhteistyössä Porin kaupungin kanssa.

Raumalla on tulevaisuudessa yhä oma palvelupiste, mutta suunterveydenpalveluihin ohjataan joko Turkuun tai Poriin, mahdollisesti paikalliselle yhteistyökumppanille. Tarkempaa tietoa palvelumallista on odotettavissa maaliskuussa. Kaikille opiskelijoille on kuitenkin tarjolla yhdenvertainen palveluvalikoima paikkakunnasta riippumatta.


Palveluverkon muodostamisen kriteerit

YTHS:n palveluverkon muodostamisen kriteereinä ovat saavutettavuus sekä riittävä asiakaspohja. Saavutettavuuskriteereissä määritellään yhdensuuntaiseksi matkustusajaksi julkisilla liikennevälineillä enintään 45 minuuttia, vähintään tunnin välein kulkevat liikenneyhteydet ja yhdensuuntaisen matkan hinnaksi noin 7 euroa. Suunterveyden osalta kriteerit ovat väljemmät, koska palveluita käytetään harvemmin.


7 faktaa opiskeluterveydenhuollon muutoksesta

Hallituksen esitys korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevaksi laiksi hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2019 ja laki tulee voimaan 1.1.2021. Silloin YTHS:n palveluiden piiriin tulevat yliopisto-opiskelijoiden lisäksi ammattikorkeakouluissa tutkintoa opiskelevat. Tämä edellyttää laajempaa palveluverkko, kasvavaa henkilöstömäärää ja palvelumallin kehittämistä. Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeisiä muutoksia.

 

 

YTHS:n tiedote palveluverkon laajentumisesta
Lue lisää laajentumisesta YTHS:n sivuilta