Olet täällä

Vuoden 0,7 %-lahjoitukset Nepaliin ja Sambiaan

Uutinen | 20.5.2021

Vuoden 2021 0,7 % -kehitysyhteistyökohteiden valinta on tullut päätökseen ja kohteet on valittu. TYYn kehitysyhteistyösiipi oli jo aiemmin ehdottanut, että puolet tämän vuoden 0,7% -osuudesta ohjattaisiin TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n pitkäaikaiselle yhteishankkeelle Sambiaan. Tämän vuoksi vuoden 2021 haussa haettiin vain yhtä lahjoituskohdetta.

Haussa painotettiin Agenda2030 -tavoitteiden edistämistä sekä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten vähemmistöjen, naisten, lasten, vammaisten jne., huomiointia. Lisäksi haussa painotettiin alueellista tasapainoa sekä hankkeita, jotka toteutetaan vähiten kehittyneissä maissa. Hakemuksia saapui huikea määrä, 12 kappaletta. TYYn hallitus valitsi toiseksi kohteeksi kehitysyhteistyösiiven esityksestä Food and Forest Development Finland -järjestön.

Food and Forest Development Finland on suomalainen järjestö, joka toteuttaa projekteja Aasian, Afrikan ja Keski-Amerikan kehitysmaissa tukien maanviljelijöitä ja metsän kasvattajia. Toiminta vähentää köyhyyttä ja parantaa ihmisten toimeentuloa. Tällä hetkellä käynnissä on hanke "Women for entrepreneurship and resilience – transforming fish-farming and forest value-chains in Nepal". Hanke auttaa naisia lisäämään tulojaan, aloittamaan yrityksiä ja vahvistamaan toimeentuloaan kalankasvatuksen ja metsähankkeiden avulla Nepalissa Dangin ja Chitwanin alueilla. Näillä alueilla naisten lukutaidottomuus, köyhien osuus väestöstä ja haavoittuvuus ilmastonmuutokselle on suurta.

TYYn tuen avulla järjestö aikoo mm. järjestää viljelijäjärjestöille osallistavan ilmastonmuutoksen riskien arvioinnin ja riskien lieventämissuunnitelman, ottaa käyttöön ilmastokestäviä malleja kalankasvatuksessa ja metsätuotteiden kehittämisessä, arvioida, miten naisten roolia voidaan tukea kalankasvatuksessa, metsänhoidossa ja metsätuotteiden hyödyntämisessä sekä vahvistaa naisyrittäjyyttä ja työllistymistä kouluttamalla 500 naista yrittäjyyteen.

Lue lisää 0,7 %-hankkeista

Tutustu TYYn kehitysyhteistyösiiven toimintaan