Olet täällä

Vastaa kyselyyn perheen ja opintojen yhteensovittamisesta

Uutinen | 7.9.2017

Tämä kysely on tarkoitettu perheellisille korkeakouluopiskelijoille, joilla on yksi tai useampi alaikäinen lapsi.

Kyselyn tavoite on selvittää, millaisia haasteita perheellisillä opiskelijoilla on lastenhoidon saralla, millaisia lastenhoitotarpeita perheellisillä opiskelijoilla on ja miten perheen ja opiskelun yhteensovittaminen onnistuu.

Kyselyn toteuttavat ja sen vastauksia käsittelevät yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL ja Väestöliitto. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Tuloksia käytetään vaikuttamistyöhön perheellisten opiskelijoiden palvelujen parantamiseksi ja opintojen ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi sekä Väestöliiton tutkimustyöhön.

Kysely: https://www.webropolsurveys.com/S/79057D0D9894C81D.par