Olet täällä

Vastaa kyselyyn ja auta kehittämään kestävään kehitykseen liittyvää opetusta ja muita toimintoja Turun yliopistossa

Jaa +

Uutinen | 25.1.2019

Hyvä opiskelija,

Monimutkaisiin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen sekä globaaliin eriarvoistumiseen vastaaminen edellyttää eri alojen osaamisen yhdistämistä. Turun yliopiston tavoitteena on toimia edelläkävijänä kestävään kehitykseen liittyvässä opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. 

Kestävään kehitykseen liittyvän opetuksen kehittämiseksi toteutetaan nyt kysely, jossa kartoitetaan opiskelijoiden osallistumista, kokemuksia, mielipiteitä ja kehittämisideoita kestävästä kehityksestä Turun yliopistossa.

Vastaa kyselyyn linkin kautta viimeistään keskiviikkona 13.2.2019.

Vastaamalla kyselyyn autat kehittämään kestävään kehitykseen liittyvää opetusta ja muita toimintoja Turun yliopistossa. Kysely on lyhyt, sen vastaamiseen menee enintään 5-10 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja kyselyn tuloksia esitetään ryhmätasolla niin, ettei yksittäisiä vastauksia pystytä tunnistamaan. Lue kyselyn tietosuojaseloste täältä.

Kyselyssä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää ihmiskunnan tarpeet turvaten yhtä hyvät tai paremmat elinmahdollisuudet myös tuleville sukupolville (lue lisää). Lähtökohdakseen ohjausryhmä on ottanut kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta: ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen ulottuvuus.  Kyselyssä moniulotteinen termi määritellään YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelman eli Agenda2030:n 17 tavoitteiden mukaan (Sustainable Development Goals, SDG).

Mikäli sinulla on kysyttävää kyselyn suhteen, kehittämispalveluiden kehittämisasiantuntijat Petteri Siika-aho (petsii@utu.fi,  029 450 2037) tai Marjaana Suorsa (msuorsa@utu.fi, 029 450 2269), tai TYY:n edustajana Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmässä toimiva Emmi Simonen (emkasi@utu.fi, 050 439 5999) auttavat mielellään.

Vastauksista jo etukäteen kiittäen,

Kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtajat Mika Hannula ja Riitta Mustonen

Kestävän kehityksen ohjausryhmän jäsen Emmi Simonen